Среща-дискусия в БТПП по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год.”

Back    HOME 14 декември 2006 г.