БТПП започва дейностите си по проект COMPETE, финансиран от ЕК

Back    HOME 11 декември 2006 г.