Покана за участие в семинар “Практико-приложни аспекти на новия закон за ДДС и правилника за неговото прилагане”

Back    HOME 30 ноември 2006 г.