РАЗДЕЛ ХХ

РАЗНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ

ГЛАВА 94

МЕБЕЛИ; МЕДИЦИНСКА И ХИРУРГИЧЕСКА МЕБЕЛИРОВКА; СПАЛНИ АРТИКУЛИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ; РЕКЛАМНИ ЛАМПИ, СВЕТЛИННИ НАДПИСИ, СВЕТЛИННИ УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ; СГЛОБЯЕМИ КОНСТРУКЦИИ


ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Настоящата глава не включва:

а) дюшеците, възглавниците и възглавничките за пълнене с въздух (пневматични) или с вода, от глави 39, 40 или 63;

б) огледалата със стойка за поставяне на пода (например подвижните огледала в шивашките ателиета и други) (№ 7009);

в) артикулите от глава 71;

г) частите и принадлежностите за обща употреба по смисъла на Забележка 2 от Раздел ХV, от неблагородни метали (Раздел ХV), подобните артикули от пластмаси (глава 39) и огнеупорните каси от позиция № 8303;

д) мебелите, дори некомплектовани, представляващи специфични части на охладителните апарати от позиция № 8418; мебелите, специално предназначени за шевни машини по смисъла на позиция № 8452;

е) осветителните тела от глава 85;

ж) мебелите, съставляващи специфични части на апарати от позиции №№ 8518, (№ 8518), 8519 до 8521 (№ 8522) или от позиции №№ 8525 до 8528 (№ 8529);

з) артикулите от позиция № 8714;

и) зъболекарските столове с вградени апарати за зъболечение от позиция № 9018, както и плювалниците за зъболекарски кабинети (№ 9018);

к) артикулите от глава 91 (например кутии и шкафове за часовникови апарати);

л) мебелите и осветителните тела, имащи характер на играчки (№ 9503), всякакви видове билярдни маси и мебели за игри от позиция № 9504, както и масите за фокуси и артикулите за декорация (с изключение на електрическите гирлянди), като лампиони, венециански фенери (№ 9505).

2. Включените в позиции №№ 9401 до 9403 артикули (различни от частите), трябва да са предназначени да се поставят на пода.

Все пак остават включени в тези позиции, дори ако са предназначени да бъдат окачени, фиксирани на стена или поставени един върху друг:

а) гардеробите, библиотеките, етажерките и секционните мебели;

б) столовете и леглата.

3. а) Не се считат като части от артикулите, включени в позиции №№ 9401 до 9403, когато те са представени отделно, плочките от стъкло (включително огледалата), от мрамор, от камък или от всеки друг от материалите, включени в глави 68 или 69, дори изрязани във форма, но не комбинирани с други елементи;

     б) когато са представени отделно, включените към позиция № 9404 артикули остават класирани в тази позиция, дори ако те съставляват части от мебели, дадени в позиции №№ 9401 до 9403.

4. Като "сглобяеми конструкции" по смисъла на позиция № 9406 се считат конструкциите, които излизат завършени от производството, или се доставят под формата на елементи за сглобяване на място, представени заедно, като жилища, работилници, административни сгради, училища, магазини, складове, гаражи или подобни конструкции.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от № 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

         

9401 10

- Седалки от видовете, използвани във въздухоплавателни средства:

         

9401 10 10 0

- - Седалки, различни от облечените с кожа, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

9401 10 90 0

- - Други

35

11.3

     

9401 20 00 0

- Седалки от видовете, използвани в автомобилни превозни средства

35

15.9

     

9401 30

- Въртящи се столове, регулируеми на височина:

         

9401 30 10 0

- - Тапицирани, с облегалка, с колелца или с плазове

25

15

     

9401 30 90 0

- - Други

25

15

     

9401 40 00 0

- Столове, които могат да стават на легла, различни от оборудването за къмпинг или за градини,

25

15

     

9401 50 00 0

- Столове от индийска тръстика, от ракита, от бамбук или от подобни материали

25

16.4

     
 

- Други столове с рамки от дърво:

         

9401 61 00 0

- - Тапицирани

25

15

     

9401 69 00 0

- - Други

25

15

     
 

- Други столове с рамки от метал:

         

9401 71 00 0

- - Тапицирани

15

11.3

     

9401 79 00 0

- - Други

10

7.5

     

9401 80 00 0

- Други столове

25

15

     

9401 90

- Части:

         

9401 90 10 0

- - За седалки от видовете, използвани за въздухоплавателни средства

25

11.7

     
 

- - Други:

         

9401 90 30 0

- - - От дърво

25

11.9

     

9401 90 80 0

- - - Други

25

11.9

     

9402

Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали (например операционни маси, маси за прегледи, легла с механизъм за използване в клиниките, зъболекарски столове и други); столове за фризьорски салони и подобни столове, с устройство за ориентация и повдигане; части за тези артикули:

         

9402 10 00 0

- Зъболекарски столове, столове за фризьорски салони и подобни столове, и техните части

7.5

3.8

     

9402 90 00 0

- Други

7.5

0

     

9403

Други мебели и техните части:

         

9403 10

- Мебели от метал от видовете, използвани в канцелариите:

         

9403 10 10 0

- - Чертожни маси (с изключение на тези от № 9017)

25

18.8

     
 

- - Други, с височина:

         
 

- - - Непревишаваща 80 cm:

         

9403 10 51 0

- - - - Бюра

25

18.8

     

9403 10 59 0

- - - - Други

25

18.8

     
 

- - - Превишаващи 80 cm:

         

9403 10 91 0

- - - - Шкафове с врати или рулетки

25

18.8

     

9403 10 93 0

- - - - Шкафове с чекмеджета, класьори и картотеки

25

18.8

     

9403 10 99 0

- - - - Други

25

18.8

     

9403 20

- Други мебели от метал:

         

9403 20 10 0

- - Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   
 

- - Други:

         

9403 20 91 0

- - - Легла

25

18.8

     

9403 20 99 0

- - - Други

25

18.8

     

9403 30

- Мебели от дърво от видовете, използвани в канцелариите:

         
 

- - С височина, непревишаваща 80 cm:

         

9403 30 11 0

- - - Бюра

25

18.8

     

9403 30 19 0

- - - Други

25

18.8

     
 

- - С височина, превишаваща 80 cm:

         

9403 30 91 0

- - - Шкафове, класьори и картотеки

25

18.8

     

9403 30 99 0

- - - Други

25

18.8

     

9403 40

- Мебели от дърво от видовете, използвани в кухните:

         

9403 40 10 0

- - Модули за кухненско обзавеждане

35

19.4

     

9403 40 90 0

- - Други

35

19.4

     

9403 50 00 0

- Мебели от дърво от видовете, използвани в спалните

25

18.8

     

9403 60

- Други мебели от дърво:

         

9403 60 10 0

- - Мебели от дърво от видовете, използвани в столови и всекидневни

25

18.8

     

9403 60 30 0

- - Мебели от дърво от видовете, използвани за търговско обзавеждане

25

18.8

     

9403 60 90 0

- - Други мебели от дърво

25

18.8

     

9403 70

- Мебели от пластмаси:

         

9403 70 10 0

- - Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

9403 70 90 0

- - Други

15

11.3

     

9403 80 00 0

- Мебели от други материали, включително от индийска тръстика, от ракита, от бамбук или от подобни материали

25

20.2

     

9403 90

- Части:

         

9403 90 10 0

- - От метал

25

11.9

     

9403 90 30 0

- - От дърво

25

11.9

     

9403 90 90 0

- - От други материали

25

11.9

     

9404

Пружини за легла и поставки за матраци; артикули за легла и подобни артикули (например дюшеци, юргани, пухени завивки, пуфове, възглавници) с пружини или тапицирани, или пълнени с всякакви материали, включително тези от порест каучук или от порести пластмаси, обвити или не:

         

9404 10 00 0

- Пружини за легла и поставки за матраци

35

19.7

     
 

- Дюшеци и матраци:

         

9404 21

- - От порест каучук или от порести пластмаси, обвити или не:

         

9404 21 10 0

- - - От каучук

35

19.7

     

9404 21 90 0

- - - От пластмаси

35

19.7

     

9404 29

- - От други материали:

         

9404 29 10 0

- - - С метални пружини

35

19.7

     

9404 29 90 0

- - - Други

35

19.7

     

9404 30 00 0

- Спални чували

35

19.7

 

pce

 

9404 90

- Други:

         

9404 90 10 0

- - С пълнеж от перушина или пух

35

19.7

     

9404 90 90 0

- - Други

35

19.7

     

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи постоянно фиксиран светлинен източник, и техните части, неупоменати, нито включени другаде:

         

9405 10

- Полилеи и други електрически осветителни тела за окачване или фиксиране на таван или на стена, с изключение на тези от видовете, използвани за осветление на открити пространства, улици и пътища:

         

9405 10 10 0

- - От неблагородни метали или от пластмаси, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   
 

- - Други:

         
 

- - - От пластмаси:

         

9405 10 21 0

- - - - От видовете, работещи с крушки или с тръби с нажежаема жичка

35

19.9

     

9405 10 29 0

- - - - Други

35

19.9

     

9405 10 30 0

- - - От керамични материали

35

19.9

     

9405 10 50 0

- - - От стъкло

35

19.7

     

- - - От други материали:

         

9405 10 91 0

- - - - От видовете, работещи с крушки или с тръби с нажежаема жичка

35

19.4

     

9405 10 99 0

- - - - Други

35

19.4

     

9405 20

- Нощни и настолни лампи и лампиони, електрически:

         
 

- - От пластмаси:

         

9405 20 11 0

- - - От видовете, работещи с крушки или с тръби с нажежаема жичка

35

19.9

     

9405 20 19 0

- - - Други

35

19.9

     

9405 20 30 0

- - От керамични материали

35

19.9

     

9405 20 50 0

- - От стъкло

35

19.7

     
 

- - От други материали:

         

9405 20 91 0

- - - От видовете, работещи с крушки или с тръби с нажежаема жичка

35

19.4

     

9405 20 99 0

- - - Други

35

19.4

     

9405 30 00 0

- Електрически гирлянди от видовете, използвани за новогодишни елхи

35

19.7

     

9405 40

- Други електрически осветителни тела:

         

9405 40 10 0

- - Прожектори

35

12.2

     
 

- - Други:

         
 

- - - От пластмаси:

         

9405 40 31 0

- - - - От видовете, работещи с крушки или с тръби с нажежаема жичка

35

19.9

     

9405 40 35 0

- - - - От видовете, работещи с луминесцентни тръби

35

19.9

     

9405 40 39 0

- - - - Други

35

19.9

     
 

- - - От други материали:

         

9405 40 91 0

- - - - От видовете, работещи с крушки или с тръби с нажежаема жичка

35

19.4

     

9405 40 95 0

- - - - От видовете, работещи с луминесцентни тръби

35

19.4

     

9405 40 99 0

- - - - Други

35

19.4

     

9405 50 00 0

- Неелектрически осветителни тела

35

11.9

     

9405 60

- Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули:

         

9405 60 10 0

- - Светлинни реклами, светлинни указателни табели и подобни изделия, от неблагородни метали или от пластмаси, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   
 

- - Други:

         

9405 60 91 0

- - - От пластмаси

35

19.9

     

9405 60 99 0

- - - От други материали

35

19.4

     
 

- Части:

         

9405 91

- - От стъкло:

         
 

- - - Изделия за оборудване на електрически осветителни апарати (с изключение на прожекторите):

         

9405 91 11 0

- - - - Фасетирани стъкла, плочки, пластинки, топки, висулки и други подобни за производството на осветителни тела

35

16.4

     

9405 91 19 0

- - - - Други (разсейватели на светлина, плафониери, абажури, глобуси и други)

35

16.4

     

9405 91 90 0

- - - Други

35

15.9

     

9405 92

- - От пластмаси:

         

9405 92 10 0

- - - Части за изделията от №№ 9405 10 или 9405 60, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

9405 92 90 0

- - - Други

35

16.2

     

9405 99

- - Други:

         

9405 99 10 0

- - - Части за изделията от №№ 9405 10 или 9405 60, от неблагородни метали, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

9405 99 90 0

- - - Други

35

15.7

     

9406 00

Сглобяеми конструкции:

         

9406 00 11 0

- Мобилни къщи (mobile homes)

35

11.9

     
 

- Други:

         

9406 00 20 0

- - От дърво

35

11.9

     
 

- - От желязо или от стомана:

         

9406 00 31 0

- - - Оранжерии

35

11.9

     

9406 00 38 0

- - - Други

35

11.9

     

9406 00 80 0

- - От други материали

35

11.9

     

  1. Допускането на стоки в този тарифен номер се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава 31 от ППЗМ.