ГЛАВА 91

ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ.


1. Настоящата глава не включва:

а) часовникарските стъкла и часовниковите тежести (следват режима на материала, от който са изработени);

б) верижките за джобни часовници (№№ 7113 или 7117, в зависимост от случая);

в) принадлежностите за обща употреба, по смисъла на Забележка 2 от Раздел ХV, от неблагородни метали (Раздел ХV) и подобните артикули от пластмаси (глава 39) или от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали (предимно № 7115); часовникарските пружини (включително спиралите) се включват в позиция № 9114;

г) сачмите за лагери (№№ 7326 или 8482, в зависимост от случая);

д) артикулите от позиция № 8412, конструирани да работят без балансов ход;

е) сачмените лагери (№ 8482);

ж) артикулите от глава 85, несглобени помежду си или с други елементи по начин, да образуват часовникови механизми или частите, предназначени изключително или главно за тези механизми (глава 85).

2. В позиция № 9101 са включени единствено часовници, чийто корпус е изцяло изработен от благородни метали или от плакета или дублета от тях, или от същите материали, комбинирани с естествени или с култивирани перли, със скъпоценни камъни или със синтетични или възстановени камъни от позиции №№ 7101 до 7104. Часовниците, чиито корпуси са изработени от неблагородни метали, инкрустирани с благородни метали, се класират в позиция № 9102.

3. За прилагането на настоящата глава, като "часовникови механизми с малък обем" се считат устройствата, чието регулиране е осигурено чрез баланс със спирална пружина, кварц или всяка друга система, пригодена да определя интервали от време, с устройство за отчитане или система, позволяваща вграждането на устройство за механично отчитане. Дебелината на тези механизми не трябва да превишава 12 mm, а широчината, дължината или диаметърът им да не превишават 50 mm.

4. Като се имат предвид разпоредбите на Забележка 1, механизмите и частите, които могат да бъдат използвани едновременно като часовникови механизми или части и за други приложения, и по-специално в измервателните или прецизиращите инструменти, се класират в настоящата глава.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

9101

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри и други от същите видове), с корпуси от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали:

         
 

- Ръчни часовници, с електрически принцип на действие, дори с вграден хронометър:

         

9101 11 00 0

-- Само с механично отчитане

35

9

 

pce

 

9101 12 00 0

-- Само с оптикоелектронно отчитане

35

9

 

pce

 

9101 19 00 0

-- Други

35

9

 

pce

 
 

- Други ръчни часовници, дори с вграден хронометър:

         

9101 21 00 0

-- С автоматично навиване

35

9

 

pce

 

9101 29 00 0

-- Други

35

9

 

pce

 
 

- Други:

         

9101 91 00 0

-- С електрически принцип на действие

35

9

 

pce

 

9101 99 00 0

-- Други

35

9

 

pce

 

9102

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от № 9101:

         
 

- Ръчни часовници с електрически принцип на действие, дори с вграден хронометър:

         

9102 11 00 0

-- Само с механично отчитане

35

9

 

pce

 

9102 12 00 0

-- Само с оптикоелектронно отчитане

35

9

 

pce

 

9102 19 00 0

-- Други

35

9

 

pce

 
 

- Други ръчни часовници, дори с вграден хронометър:

         

9102 21 00 0

-- С автоматично навиване

35

9

 

pce

 

9102 29 00 0

-- Други

35

9

 

pce

 
 

- Други:

         

9102 91 00 0

-- С електрически принцип на действие

35

9

 

pce

 

9102 99 00 0

-- Други

35

9

 

pce

 

9103

Будилници и други часовници, с часовников механизъм с малък обем:

         

9103 10 00 0

- С електрически принцип на действие

35

8.7

 

pce

 

9103 90 00 0

- Други

35

8.7

 

pce

 

9104 00

Часовници за командни табла и подобни часовници за автомобили, въздухоплавателни превозни средства, кораби или други превозни средства:

         

9104 00 10 0

- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

9104 00 90 0

- Други

35

8.4

 

pce

 

9105

Будилници и други часовници, с часовников механизъм, неотговарящ на определението в Забележка 3 от настоящата глава:

         
 

- Будилници:

         

9105 11 00 0

-- С електрически принцип на действие

35

8.7

 

pce

 

9105 19 00 0

-- Други

35

8.4

 

pce

 
 

- Стенни часовници:

         

9105 21 00 0

-- С електрически принцип на действие

35

8.7

 

pce

 

9105 29 00 0

-- Други

35

8.4

 

pce

 
 

- Други:

         

9105 91 00 0

-- С електрически принцип на действие

35

8.7

 

pce

 

9105 99

-- Други:

         

9105 99 10 0

--- Настолни часовници и часовници за камина

35

8.4

 

pce

 

9105 99 90 0

--- Други

35

8.4

 

pce

 

9106

Апарати за контролиране на времето и хронометри с часовников механизъм или синхронен двигател (например апарати за регистриране присъствието, апарати за отбелязване на часа и датата):

         

9106 10 00 0

- Апарати за регистриране присъствието; апарати за отбелязване на часа и датата

35

8.7

 

pce

 

9106 20 00 0

- Паркингови времеброячи (паркметри)

35

8.7

 

pce

 

9106 90

- Други:

         

9106 90 10 0

-- Броячи за минути и секунди

35

8.7

 

pce

 

9106 90 90 0

-- Други

35

8.7

 

pce

 

9107 00 00 0

Часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател.

35

8.7

 

pce

 

9108

Часовникови механизми с малък обем, комплектовани и сглобени:

         
 

- С електрически принцип на действие:

         

9108 11 00 0

-- Само с механично отчитане или с устройство, което позволява вграждането на приспособление за механично отчитане

35

8.7

 

pce

 

9108 12 00 0

-- Само с оптикоелектронно отчитане

35

8.7

 

pce

 

9108 19 00 0

-- Други

35

8.7

 

pce

 

9108 20 00 0

- С автоматично навиване

35

9

 

pce

 

9108 90 00 0

- Други

35

9

 

pce

 

9109

Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектовани и сглобени:

         
 

- С електрически принцип на действие:

         

9109 11 00 0

-- За будилници

35

8.7

 

pce

 

9109 19

-- Други:

         

9109 19 10 0

--- С широчина или диаметър, непревишаващи 50 mm, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

9109 19 90 0

--- Други

35

8.7

 

pce

 

9109 90

- Други:

         

9109 90 10 0

-- С широчина или диаметър, непревишаващи 50 mm, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

9109 90 90 0

-- Други

35

8.7

 

pce

 

9110

Комплектовани часовникови механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони); некомплектовани часовникови механизми, сглобени; заготовки за часовникови механизми:

         
 

- За часовници с малък обем:

         

9110 11

-- Комплектовани механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони):

         

9110 11 10 0

--- С баланс със спирална пружина

35

9

 

pce

 

9110 11 90 0

--- Други

35

8.7

 

pce

 

9110 12 00 0

-- Некомплектовани механизми, сглобени

35

8.4

     

9110 19 00 0

-- Заготовки

35

8.7

     

9110 90 00 0

- Други

35

8.4

     

9111

Корпуси за часовниците от №№ 9101 или 9102 и техните части:

         

9111 10 00 0

- Корпуси от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

35

8

 

pce

 

9111 20 00 0

- Корпуси от неблагородни метали, дори позлатени или посребрени

35

8

 

pce

 

9111 80 00 0

- Други корпуси

35

8

 

pce

 

9111 90 00 0

- Части

35

8

     

9112

Кутии и шкафове за часовникови апарати и техните части:

         

9112 20 00 0

- Кутии и шкафове

35

8.2

 

pce

 

9112 90 00 0

- Части

35

8.2

     

9113

Верижки и каишки за ръчни часовници и техните части:

         

9113 10

- От благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали:

         

9113 10 10 0

-- От благородни метали

35

8.2

     

9113 10 90 0

-- От плакета или дублета от благородни метали

35

8.4

     

9113 20 00 0

- От неблагородни метали, дори позлатени или посребрени

35

9

     

9113 90

- Други:

         

9113 90 10 0

-- От естествена, изкуствена или възстановена кожа

35

9

     

9113 90 80 0

-- Други

35

9

     

9114

Други принадлежности за часовници:

         

9114 10 00 0

- Пружини, включително спиралните пружини

35

8.4

     

9114 20 00 0

- Камъни

35

8.2

     

9114 30 00 0

- Циферблати

35

8.2

     

9114 40 00 0

- Платини и мостове

35

8.2

     

9114 90 00 0

- Други

35

8.2

     

  1. Допускането на стоки в този тарифен номер се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава 31 от ППЗМ.