ГЛАВА 67

АПРЕТИРАНИ ПЕРА И ПУХ И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА И ПУХ; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧОВЕШКИ КОСИ

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Настоящата глава не включва:

а) филтриращите платна от човешки коси (№ 5911);

б) дантелените мотиви на цветя, бродериите или другите тъкани (Раздел ХI);

в) обувките (глава 64);

г) шапките, мрежите и филетата за коса (глава 65);

д) играчките, спортните принадлежности и карнавалните артикули (глава 95);

е) метличките от пера, пуховете и пухчетата за пудрене и ситата от човешки коси (глава 96).

2. Позиция № 6701 не включва:

а) артикулите, в които перата или пухът участват само като материал за пълнене и, по-специално, артикулите от № 9404 - принадлежности за легла;

б) дрехите и допълненията за дрехи, в които перата или пуха представляват обикновени гарнитури или запълваща материя;

в) изкуствените цветя, листа и техните части или изработените от тях артикули, от № 6702.

3. Позиция № 6702 не включва:

а) артикулите от стъкло (глава 70);

б) имитациите на цветя, листа или плодове от керамика, от камък, от метал, от дърво или от други материали, получени изцяло чрез отливане, изковаване, резбоване, пресоване или по някакъв друг начин или съставени от няколко отделни части, сглобени по начин, различен от свързване, лепене или друга аналогична техника.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

6701 00 00 0

Кожи и други части от птици, покрити с перата или пуха им, пера, частици от пера, пух и артикули от тези материали, различни от продуктите от № 0505 и от стволовете на перата, обработени.

35

8.2

     

6702

Изкуствени цветя, листа и плодове, и техните части; артикули, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове:

         

6702 10 00 0

- От пластмаси

35

8.7

     

6702 90 00 0

- От други материали

35

8.7

     

6703 00 00 0

Подредени, изтънени, избелени или по друг начин обработени човешки коси; вълна или други животински косми или други текстилни материали, подготвени за изработка на перуки или на подобни артикули.

35

7.9

     

6704

Перуки, изкуствени бради, вежди, мигли, кичури и подобни, от човешки коси, вълна или други животински косми или от текстилни материали; изделия от коси, неупоменати, нито включени другаде:

         
 

- От синтетични текстилни материали:

         

6704 11 00 0

- - Цели перуки

35

8.1

     

6704 19 00 0

- - Други

35

8.1

     

6704 20 00 0

- От човешка коса

35

8.1

     

6704 90 00 0

- От други материали

35

8.1