ГЛАВА 61

ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛА, ТРИКОТАЖНИ ИЛИ ПЛЕТЕНИ

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Настоящата глава включва само конфекционираните трикотажни или плетени артикули.

2. Тази глава не включва:

а) артикулите от позиция № 6212;

б) употребяваните артикули и дрехи от позиция № 6309;

в) ортопедичните артикули, такива като бандажни колани за херния, медико-хирургически колани (№ 9021).

3. По смисъла на позиции №№ 6103 и 6104:

а) под "костюми" се разбира асортимент от дрехи, съдържащ две или три части, изработени, що се отнася до външната им страна, от един и същи плат и съставени:

- само от едно сако, чиято външна част, с изключение на ръкавите, е съставена от четири или повече скроени детайли, и което е предназначено да покрива горната част на тялото и евентуално е придружено само от една къса жилетка, чиято предна част е изработена от същия плат, както външната страна на другите съставни части на асортимента и чиито гръб е изработен от същия плат, както този на подплатата на сакото;

- само от една дреха, предназначена да покрива долната част на тялото и представляваща панталон, панталон до под коляното, къс панталон, шорти (различни от банските гащета), пола или пола-панталон и която дреха е без презрамки или пластрон.

Всички елементи на костюма трябва да бъдат изработени от плат с една и съща структура, с един и същи състав и с един и същи цвят. Освен това, те трябва да бъдат в еднакъв стил и със съответстващи или съвместими размери. Същевременно тези елементи могат да имат кантове (лента от плат, пришита в шевовете) от различен плат.

Ако едновременно са представени няколко елемента, предназначени да покрият долната част на тялото, например панталон и шорти, или пола или пола-панталон и панталон, като артикул, съставляващ долната част на мъжкия костюм се счита панталонът, а при дамския костюм - полата или полата-панталон, като другите елементи се класират в съответните им позиции.

Понятието "костюм", се отнася също така и за церемониалните или вечерни костюми, описани по-долу, дори и ако всички по-горни условия не са изпълнени:

- дневен костюм, тип “жакет”, при който едноцветното сако (жакета) е със заоблени краища, слизащи много ниско отзад и е комплектовано с панталон с вертикални райета;

- вечерен костюм - фрак, обикновено изработен от черен плат, при който сакото е сравнително късо отпред, не се закопчава и е с тесни, висящи отзад пешове, дълбоко изрязани над ханша;

- смокингите, при които сакото се характеризира с това, че има лъскави ревери, изработени от коприна или от тъкан, имитираща коприната, като кройката му е много близка до тази на обикновените сака, с изключение на това, че позволява да се открои по-добре нагръдника;

б) под "ансамбъл" се разбира комбинация от дрехи (различни от артикулите от позиции №№ 6107, 6108 или 6109), съдържаща няколко елемента, изработени от един и същи плат, представена за продажба на дребно и съставена:

- само от една дреха, предназначена да покрие горната част на тялото, а в някои случаи – от комплект от две дрехи, като втората дреха е пуловер или жилетка, и;

- от една или две различни дрехи, предназначени да покриват долната част на тялото и представляващи панталон, панталон с пластрон и презрамки, панталон до под коляното, къси панталони, шорти (различни от банските гащета), пола или пола-панталон.

Всички компоненти на ансамбъла трябва да бъдат с една и съща структура, в еднакъв стил, с еднакъв цвят и с еднакъв състав; освен това те трябва да бъдат със съответстващи или съвместими размери. Терминът "ансамбъл" не включва горните облекла за спорт, нито комбинезоните и ансамблите за ски от позиция № 6112.

4. Позиции №№ 6105 и 6106 не включват дрехите, имащи джобове под талията или ластици, колани с ребрена плетка или други средства, позволяващи да се стегне долната част на дрехата, нито дрехите, имащи средно по-малко от десет реда бодове на линеен сантиметър във всяка посока, преброени върху повърхност, най-малко 10 х 10 сm. Позиция № 6105 не включва дрехите без ръкави.

5. Позиция № 6109 не включва дрехите, имащи изплетени ластици, колани с ребрена плетка, шнурове или други пристягащи долния край на дрехата елементи.

6. За тълкуването на позиция № 6111:

а) под термините "дрехи и допълнения за дрехи за бебета", се разбират артикулите за деца в ранна възраст, с височина на тялото, непревишаваща 86 сm; те включват също и бебешките пелени;

б) артикулите, които могат да се класират едновременно в позиция № 6111 и в други позиции на настоящата глава, трябва да се класират в позиция № 6111.

7. По смисъла на позиция № 6112, под "комбинезони и ансамбли за ски", се разбират облеклата или асортиментите от дрехи, които в зависимост от общия им външен вид и тяхната структура са разпознаваеми като облекла, предназначени главно да бъдат използвани за каране на ски (алпийски дисциплини или ски бягане). Те се състоят:

а) било от "комбинезон за ски", т.е. от дреха само от една част, предназначена да покрива горната и долната част на тялото; освен ръкави и яка, този артикул може да има джобове или подстъпални парчета;

б) било от "ансамбъл за ски", т.е. асортимент от дрехи, съдържащ две или три части, представен за продажба на дребно и състоящ се:

- само от една дреха, тип анорак, яке или подобен артикул с цип, евентуално комплектован с елек;

- само от панталон, дори стигащ над талията, само от панталон до под коляното или само от панталон с пластрон и презрамки.

"Ансамбълът за ски" също така може да се състои от комбинезон за ски от горепосочения вид и от дреха, подплатена с вата, без ръкави, която се носи над комбинезона.

Всички компоненти на "ансамбъла за ски" трябва да бъдат изработени от един и същи плат, с еднаква структура, еднакъв стил и един и същи състав, в един цвят или различни цветове; освен това те трябва да бъдат със съответстващи или съвместими размери.

8. Облеклата, които могат да се класират едновременно в позиция № 6113 и в други позиции на настоящата глава, с изключение на позиция № 6111, трябва да се класират в позиция № 6113.

9. Облеклата от настоящата глава, закопчаващи се отпред лявапредница върху дясна, се считат като облекла за мъже или момчета, а тези, закопчаващи се отпред дясна предница върху лява, като облекла за жени или момичета. Тези разпоредби не се прилагат в случай, че кройката на дрехата ясно показва, че тя е предназначена за единия или другия пол.

Облеклата, които не могат да се определят като облекла за мъже или момчета или като облекла за жени или момичета, трябва да бъдат класирани към последните.

10. Артикулите от настоящата глава могат да бъдат изработени и от метални нишки.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. За прилагането на Забележка 3 б) от настоящата глава, съставните елементи на един ансамбъл трябва да бъдат изработени изцяло от един и същи плат, без да се нарушават другите разпоредби на посочената забележка.

За тази цел:

- използваният плат може да бъде неизбелен, избелен, обагрен, от прежди с различни цветове или печатан,

- считат се като съставни елементи на един ансамбъл пуловерът или жилетката, имащи ластици или колани с ребрена плетка, които не са прикачени допълнително, а са получени директно при изплитането, дори, когато съставният елемент на ансамбъла, предназначен да покрива долната част на тялото няма такива.

Не представляват ансамбли асортиментите, чиито съставни части са ушити от различни платове, дори ако тази разлика е само в съответните цветове.

Всички елементи на един ансамбъл трябва да бъдат представени едновременно за продажба на дребно, като едно цяло. Индивидуалната опаковка или разделното етикетиране на всеки съставен елемент на това цяло не влияе върху класирането му като ансамбъл.

2. За прилагането на позиция № 6109 изразът "фланелки" означава дрехите, дори луксозни, носени на голо, без яка, със или без ръкави, включително и тези с презрамки.

Тези дрехи, предназначени да покриват горната част на тялото, притежават често някои общи характеристики с тези на тениските или с други, по-традиционни видове долни фланелки.

3. Позиция № 6111 и тарифни №№ 6116 10 20 0 и 6116 10 80 0 включват ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, импрегнирани, промазани или покрити с пластмаса или с каучук, които са изработени:

4. от трикотажни платове, импрегнирани, промазани или покрити с пластмаса или с каучук, от позиции №№ 5903 или 5906

5. или от неимпрегнирани, непромазани или непокрити трикотажни платове и впоследствие импрегнирани, промазани или покрити с пластмаса или с каучук.

Когато трикотажният плат служи само за основа, ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, импрегнирани, промазани или покрити с пореста пластмаса или с порест каучук, се отнасят в Глави 39 или 40, дори и ако те са изработени от неимпрегнирани, непромазани или непокрити трикотажни платове и впоследствие са импрегнирани, промазани или покрити с пореста пластмаса или с порест каучук (Забележка 2а) 5) и Забележка 4-последен параграф към Глава 59).

 

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

6101

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от № 6103:

         

6101 10

- От вълна или от фини животински косми:

         

6101 10 10 0

-- Палта, пелерини и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6101 10 90 0

-- Анораци, якета, блузони и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6101 20

- От памук:

         

6101 20 10 0

-- Палта, пелерини и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6101 20 90 0

-- Анораци, якета, блузони и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6101 30

- От синтетични или от изкуствени влакна:

         

6101 30 10 0

-- Палта, пелерини и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6101 30 90 0

-- Анораци, якета, блузони и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6101 90

- От други текстилни материали:

         

6101 90 10 0

-- Палта, пелерини и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6101 90 90 0

-- Анораци, якета, блузони и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6102

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета, с изключение на артикулите от № 6104:

         

6102 10

- От вълна или от фини животински косми:

         

6102 10 10 0

-- Палта, пелерини и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6102 10 90 0

-- Анораци, якета, блузони и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6102 20

- От памук:

         

6102 20 10 0

-- Палта, пелерини и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6102 20 90 0

-- Анораци, якета, блузони и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6102 30

- От синтетични или от изкуствени влакна:

         

6102 30 10 0

-- Палта, пелерини и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6102 30 90 0

-- Анораци, якета, блузони и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6102 90

- От други текстилни материали:

         

6102 90 10 0

-- Палта, пелерини и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6102 90 90 0

-- Анораци, якета, блузони и подобни артикули

35

24.2

 

pce

 

6103

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени, за мъже или момчета:

         
 

- Костюми:

         

6103 11 00 0

-- От вълна или от фини животински косми

35

24.2

 

pce

 

6103 12 00 0

-- От синтетични влакна

35

24.2

 

pce

 

6103 19 00 0

-- От други текстилни материали

35

24.2

 

pce

 
 

- Ансамбли:

         

6103 21 00 0

-- От вълна или от фини животински косми

35

24.2

 

pce

 

6103 22 00 0

-- От памук

35

24.2

 

pce

 

6103 23 00 0

-- От синтетични влакна

35

24.2

 

pce

 

6103 29 00 0

-- От други текстилни материали

35

24.2

 

pce

 
 

- Сака:

         

6103 31 00 0

-- От вълна или от фини животински косми

35

24.2

 

pce

 

6103 32 00 0

-- От памук

35

24.2

 

pce

 

6103 33 00 0

-- От синтетични влакна

35

24.2

 

pce

 

6103 39 00 0

-- От други текстилни материали

35

24.2

 

pce

 
 

- Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти:

         

6103 41

-- От вълна или от фини животински косми:

         

6103 41 10 0

--- Панталони и панталони до под коляното

35

24.2

 

pce

 

6103 41 90 0

--- Други

35

24.2

 

pce

 

6103 42

-- От памук:

         

6103 42 10 0

--- Панталони и панталони до под коляното

35

24.2

 

pce

 

6103 42 90 0

--- Други

35

24.2

 

pce

 

6103 43

-- От синтетични влакна:

         

6103 43 10 0

--- Панталони и панталони до под коляното

35

24.2

 

pce

 

6103 43 90 0

--- Други

35

24.2

 

pce

 

6103 49

-- От други текстилни материали:

         

6103 49 10 0

--- Панталони и панталони до под коляното

35

24.2

 

pce

 
 

--- Други:

         

6103 49 91 0

---- От изкуствени влакна

35

24.2

 

pce

 

6103 49 99 0

---- Други

35

24.2

 

pce

 

6104

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени, за жени или момичета:

         
 

- Костюми:

         

6104 11 00 0

-- От вълна или от фини животински косми

35

24.2

 

pce

 

6104 12 00 0

-- От памук

35

24.2

 

pce

 

6104 13 00 0

-- От синтетични влакна

35

24.2

 

pce

 

6104 19 00 0

-- От други текстилни материали

35

24.2

 

pce

 
 

- Ансамбли:

         

6104 21 00 0

-- От вълна или от фини животински косми

35

24.2

 

pce

 

6104 22 00 0

-- От памук

35

24.2

 

pce

 

6104 23 00 0

-- От синтетични влакна

35

24.2

 

pce

 

6104 29 00 0

-- От други текстилни материали

35

24.2

 

pce

 
 

- Сака:

         

6104 31 00 0

-- От вълна или от фини животински косми

35

24.2

 

pce

 

6104 32 00 0

-- От памук

35

24.2

 

pce

 

6104 33 00 0

-- От синтетични влакна

35

24.2

 

pce

 

6104 39 00 0

-- От други текстилни материали

35

24.2

 

pce

 
 

- Рокли:

         

6104 41 00 0

-- От вълна или от фини животински косми

35

24.2

 

pce

 

6104 42 00 0

-- От памук

35

24.2

 

pce

 

6104 43 00 0

-- От синтетични влакна

35

24.2

 

pce

 

6104 44 00 0

-- От изкуствени влакна

35

24.2

 

pce

 

6104 49 00 0

-- От други текстилни материали

35

24.2

 

pce

 
 

- Поли и поли-панталони:

         

6104 51 00 0

-- От вълна или от фини животински косми

35

24.2

 

pce

 

6104 52 00 0

-- От памук

35

24.2

 

pce

 

6104 53 00 0

-- От синтетични влакна

35

24.2

 

pce

 

6104 59 00 0

-- От други текстилни материали

35

24.2

 

pce

 
 

- Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти:

         

6104 61

-- От вълна или от фини животински косми:

         

6104 61 10 0

--- Панталони и панталони до под коляното

35

24.2

 

pce

 

6104 61 90 0

--- Други

35

24.2

 

pce

 

6104 62

-- От памук:

         

6104 62 10 0

--- Панталони и панталони до под коляното

35

24.2

 

pce

 

6104 62 90 0

--- Други

35

24.2

 

pce

 

6104 63

-- От синтетични влакна:

         

6104 63 10 0

--- Панталони и панталони до под коляното

35

24.2

 

pce

 

6104 63 90 0

--- Други

35

24.2

 

pce

 

6104 69

-- От други текстилни материали:

         

6104 69 10 0

--- Панталони и панталони до под коляното

35

24.2

 

pce

 
 

--- Други:

         

6104 69 91 0

---- От изкуствени влакна

35

24.2

 

pce

 

6104 69 99 0

---- От други текстилни материали

35

24.2

 

pce

 

6105

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета:

         

6105 10 00 0

- От памук

35

24

 

pce

 

6105 20

- От синтетични или от изкуствени влакна:

         

6105 20 10 0

-- От синтетични влакна

35

24

 

pce

 

6105 20 90 0

-- От изкуствени влакна

35

24

 

pce

 

6105 90

- От други текстилни материали:

         

6105 90 10 0

-- От вълна или от фини животински косми

35

24

 

pce

 

6105 90 90 0

-- Други

35

24

 

pce

 

6106

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета:

         

6106 10 00 0

- От памук

35

24.2

 

pce

 

6106 20 00 0

- От синтетични или от изкуствени влакна

35

24.2

 

pce

 

6106 90

- От други текстилни материали:

         

6106 90 10 0

-- От вълна или от фини животински косми

35

24.2

 

pce

 

6106 90 30 0

-- От естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

35

24.2

 

pce

 

6106 90 50 0

-- От лен или от рами

35

24.2

 

pce

 

6106 90 90 0

-- От други текстилни материали

35

24.2

 

pce

 

6107

Слипове и други долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета:

         
 

- Слипове и други долни гащи:

         

6107 11 00 0

-- От памук

35

24

 

pce

 

6107 12 00 0

-- От синтетични или от изкуствени влакна

35

24

 

pce

 

6107 19 00 0

-- От други текстилни материали

35

24

 

pce

 
 

- Нощници и пижами:

         

6107 21 00 0

-- От памук

35

24

 

pce

 

6107 22 00 0

-- От синтетични или от изкуствени влакна

35

24

 

pce

 

6107 29 00 0

-- От други текстилни материали

35

24

 

pce

 
 

- Други:

         

6107 91

-- От памук:

         

6107 91 10 0

--- От хавлиени платове

35

24.2

 

pce

 

6107 91 90 0

--- Други

35

24.2

 

pce

 

6107 92 00 0

-- От синтетични или от изкуствени влакна

35

24.2

 

pce

 

6107 99 00 0

-- От други текстилни материали

35

24.2

 

pce

 

6108

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета:

         
 

- Комбинезони и фусти:

         

6108 11 00 0

-- От синтетични или от изкуствени влакна

35

24

 

pce

 

6108 19 00 0

-- От други текстилни материали

35

24

 

pce

 
 

- Пликчета и други долни гащи:

         

6108 21 00 0

-- От памук

35

24

 

pce

 

6108 22 00 0

-- От синтетични или от изкуствени влакна

35

24

 

pce

 

6108 29 00 0

-- От други текстилни материали

35

24

 

pce

 
 

- Нощници и пижами:

         

6108 31

-- От памук:

         

6108 31 10 0

--- Нощници

35

24

 

pce

 

6108 31 90 0

--- Пижами

35

24

 

pce

 

6108 32

-- От синтетични или от изкуствени влакна:

         
 

--- От синтетични влакна:

         

6108 32 11 0

---- Нощници

35

24

 

pce

 

6108 32 19 0

---- Пижами

35

24

 

pce

 

6108 32 90 0

--- От изкуствени влакна

35

24

 

pce

 

6108 39 00 0

-- От други текстилни материали

35

24

 

pce

 
 

- Други:

         

6108 91

-- От памук:

         

6108 91 10 0

--- От хавлиени платове

35

24.2

 

pce

 

6108 91 90 0

--- Други

35

24.2

 

pce

 

6108 92 00 0

-- От синтетични или от изкуствени влакна

35

24.2

 

pce

 

6108 99

-- От други текстилни материали:

         

6108 99 10 0

--- От вълна или от фини животински косми

35

24.2

 

pce

 

6108 99 90 0

--- Други

35

24.2

 

pce

 

6109

 Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, трикотажни или плетени:          

6109 10 00 0

- От памук

25

21.8

 

pce

 

6109 90

- От други текстилни материали:

         

6109 90 10 0

-- От вълна или от фини животински косми

35

21.8

 

pce

 

6109 90 30 0

-- От синтетични или от изкуствени влакна

35

21.8

 

pce

 

6109 90 90 0

-- Други

35

21.8

 

pce

 

6110

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени:

         
 

- От вълна или от фини животински косми:

         

6110 11

-- От вълна:

         

6110 11 10 0

--- Фланели и пуловери, съдържащи тегловно най-малко 50 % вълна и с тегло на артикула 600 g или повече

35

21.4

 

pce

 
 

--- Други:

         

6110 11 30 0

---- За мъже или момчета

35

21.9

 

pce

 

6110 11 90 0

---- За жени или момичета

35

21.9

 

pce

 

6110 12

-- От кашмирска коза:

         

6110 12 10 0

--- За мъже или момчета

35

21.9

 

pce

 

6110 12 90 0

--- За жени или момичета

35

21.9

 

pce

 

6110 19

-- Други:

         

6110 19 10 0

--- За мъже или момчета

35

21.9

 

pce

 

6110 19 90 0

--- За жени или момичета

35

21.9

 

pce

 

6110 20

- От памук:

         

6110 20 10 0

-- Тънки пòла

35

21.8

 

pce

 
 

-- Други:

         

6110 20 91 0

--- За мъже или момчета

35

21.9

 

pce

 

6110 20 99 0

--- За жени или момичета

35

21.9

 

pce

 

6110 30

- От синтетични или от изкуствени влакна:

         

6110 30 10 0

-- Тънки пòла

35

21.8

 

pce

 
 

-- Други:

         

6110 30 91 0

--- За мъже или момчета

35

21.9

 

pce

 

6110 30 99 0

--- За жени или момичета

35

21.9

 

pce

 

6110 90

- От други текстилни материали:

         

6110 90 10 0

-- От лен или от рами

35

21.9

 

pce

 

6110 90 90 0

-- Други

35

21.9

 

pce

 

6111

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени, за бебета:

         

6111 10

- От вълна или от фини животински косми:

         

6111 10 10 0

-- Ръкавици

35

21

 

pa

 

6111 10 90 0

-- Други

35

21.9

 

pce

 

6111 20

- От памук:

         

6111 20 10 0

-- Ръкавици

35

21

 

pa

 

6111 20 90 0

-- Други

35

21.9

 

pce

 

6111 30

- От синтетични влакна:

         

6111 30 10 0

-- Ръкавици

35

21

 

pa

 

6111 30 90 0

-- Други

35

21.9

 

pce

 

6111 90 00 0

- От други текстилни материали

35

21.9

 

pce

 

6112

Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми, трикотажни или плетени:

         
 

- Горни облекла за спорт:

         

6112 11 00 0

-- От памук

35

21.9

 

pce

 

6112 12 00 0

-- От синтетични влакна

35

21.9

 

pce

 

6112 19 00 0

-- От други текстилни материали

35

21.9

 

pce

 

6112 20 00

- Комбинезони и ансамбли за ски:

         

6112 20 00 1

-- От синтетични влакна

35

21.9

 

pce

 

6112 20 00 9

-- От други текстилни материали

35

21.9

 

pce

 
 

- Бански костюми за мъже или момчета:

         

6112 31

-- От синтетични влакна:

         

6112 31 10 0

--- Съдържащи тегловно 5 % или повече каучукови нишки

35

20.8

 

pce

 

6112 31 90 0

--- Други

35

21.9

 

pce

 

6112 39

-- От други текстилни материали:

         

6112 39 10 0

--- Съдържащи тегловно 5 % или повече каучукови нишки

35

20.8

 

pce

 

6112 39 90 0

--- Други

35

21.9

 

pce

 
 

- Бански костюми за жени или момичета:

         

6112 41

-- От синтетични влакна:

         

6112 41 10 0

--- Съдържащи тегловно 5 % или повече каучукови нишки

35

20.8

 

pce

 

6112 41 90 0

--- Други

35

21.9

 

pce

 

6112 49

-- От други текстилни материали:

         

6112 49 10 0

--- Съдържащи тегловно 5 % или повече каучукови нишки

35

20.8

 

pce

 

6112 49 90 0

--- Други

35

21.9

 

pce

 

6113 00

Облекла, изработени от трикотажни платове от №№ 5903, 5906 или 5907:

         

6113 00 10 0

- От трикотажни платове от № 5906

35

20.8

 

pce

 

6113 00 90 0

- Други

35

21.9

 

pce

 

6114

Други облекла, трикотажни или плетени:

         

6114 10 00 0

- От вълна или от фини животински косми

35

21.9

 

pce

 

6114 20 00 0

- От памук

35

21.9

 

pce

 

6114 30 00 0

- От синтетични или изкуствени влакна

35

21.9

 

pce

 

6114 90 00 0

- От други текстилни материали

35

21.9

 

pce

 

6115

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, включително медицинските чорапи, трикотажни или плетени:

         
 

- Чорапогащи:

         

6115 11 00 0

-- От синтетични влакна, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex

35

25.5

 

pce

 

6115 12 00 0

-- От синтетични влакна, с линейна плътност на единичната прежда 67 dtex или повече

35

25.5

 

pce

 

6115 19 00 0

-- От други текстилни материали

35

25.5

 

pce

 

6115 20

- Дълги и три-четвърти дамски чорапи, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex:

         
 

-- От синтетични влакна:

         

6115 20 11 0

--- Три-четвърти чорапи

35

21.8

 

pa

 

6115 20 19 0

--- Други

35

21.8

 

pa

 

6115 20 90 0

-- От други текстилни материали

35

21.8

 

pa

 
 

- Други:

         

6115 91 00 0

-- От вълна или от фини животински косми

35

21.8

 

pa

 

6115 92 00 0

-- От памук

35

21.8

 

pa

 

6115 93

-- От синтетични влакна:

         

6115 93 10 0

--- Медицински чорапи

35

20.8

 

pa

 

6115 93 30 0

--- Три-четвърти чорапи (различни от медицинските чорапи)

35

21.8

 

pa

 
 

--- Други:

         

6115 93 91 0

---- Дамски дълги чорапи

35

21.8

 

pa

 

6115 93 99 0

---- Други

35

21.8

 

pa

 

6115 99 00 0

-- От други текстилни материали

35

21.8

 

pa

 

6116

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, трикотажни или плетени:

         

6116 10

- Импрегнирани, промазани или покрити с пластмаси или с каучук:

         

6116 10 20 0

-- Ръкавици, импрегнирани, промазани или покрити с каучук

35

20.8

 

pa

 

6116 10 80 0

-- Други

35

21

 

pa

 
 

- Други:

         

6116 91 00 0

-- От вълна или от фини животински косми

35

21

 

pa

 

6116 92 00 0

-- От памук

35

21

 

pa

 

6116 93 00 0

-- От синтетични влакна

35

21

 

pa

 

6116 99 00 0

-- От други текстилни материали

35

21

 

pa

 

6117

Други конфекционирани допълнения към облеклата, трикотажни или плетени; части за облекла или допълнения за облекла, трикотажни или плетени:

         

6117 10 00 0

- Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була, воалетки и други подобни артикули

35

21.9

 

pce

 

6117 20 00 0

- Вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки

35

21.9

 

pce

 

6117 80

- Други допълнения:

         

6117 80 10 0

-- От трикотажни ластични или гумирани тъкани

35

20.8

 

pce

 

6117 80 90 0

-- Други

35

21.9

 

pce

 

6117 90 00 0

- Части

35

21.9