ГЛАВА 60

ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ

 

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Настоящата глава не включва:

а) дантелите, плетени с кука, от позиция № 5804;

б) етикетите, емблемите и подобните трикотажни артикули от позиция № 5807;

в) трикотажните платове, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, от глава 59. Същевременно, остават класирани в позиция № 6001 кадифетата, плюшовете и хавлиените трикотажни платове, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани.

2. Тази глава включва също така и платовете, изработени от метални нишки и които са от видовете, използвани за облекло, за мебелиране или за подобни приложения.

3. В Номенклатурата названието "трикотаж" се отнася и за продуктите, които са изработени чрез прошиво-плетене, в които бримките са формирани от текстилни прежди.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

6001

Кадифета, плюшове (включително платовете, наречени “с дълъг влас”) и хавлиени платове, трикотажни:

         

6001 10 00 0

- Платове, наречени “с дълъг влас”

35

13.6

     
 

- Хавлиени платове:

         

6001 21 00 0

-- От памук

35

13.6

     

6001 22 00 0

-- От синтетични или от изкуствени влакна

35

13.6

     

6001 29

-- От други текстилни материали:

         

6001 29 10 0

--- От вълна или от фини животински косми

35

13.6

     

6001 29 90 0

--- Други

35

13.6

     
 

- Други:

         

6001 91

-- От памук:

         

6001 91 10 0

--- Неизбелени или избелени

35

13.6

     

6001 91 30 0

--- Обагрени

35

13.6

     

6001 91 50 0

--- От прежди с различни цветове

35

13.6

     

6001 91 90 0

--- Печатани

35

13.6

     

6001 92

-- От синтетични или от изкуствени влакна:

         

6001 92 10 0

--- Неизбелени или избелени

35

13.6

     

6001 92 30 0

--- Обагрени

35

13.6

     

6001 92 50 0

--- От прежди с различни цветове

35

13.6

     

6001 92 90 0

--- Печатани

35

13.6

     

6001 99

-- От други текстилни материали:

         

6001 99 10 0

--- От вълна или от фини животински косми

35

13.6

     

6001 99 90 0

--- Други

35

13.6

     

6002

Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от № 6001:

         

6002 40 00 0

- Съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери, но несъдържащи каучукови нишки

35

13.6

     

6002 90 00 0

- Други

35

12.9

     

6003

Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, различни от тези от №№ 6001 или 6002:

         

6003 10 00 0

- От вълна или от фини животински косми

35

13.6

     

6003 20 00 0

- От памук

35

13.6

     

6003 30

- От синтетични влакна:

         

6003 30 10 0

-- Дантели тип “Rachel”

35

17.3

     

6003 30 90 0

-- Други

35

13.6

     

6003 40 00 0

- От изкуствени влакна

35

13.6

     

6003 90 00 0

- Други

35

13.6

     

6004

Трикотажни платове с широчина, превишаваща 30 cm, съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от № 6001:

         

6004 10 00 0

- Съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери, но несъдържащи каучукови нишки

35

13.6

     

6004 90 00 0

- Други

35

12.9

     

6005

Осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за галониране), различни от тези от №№ 6001 до 6004:

         

6005 10 00 0

- От вълна или от фини животински косми

35

13.6

     
 

- От памук:

         

6005 21 00 0

-- Неизбелени или избелени

35

13.6

     

6005 22 00 0

-- Обагрени

35

13.6

     

6005 23 00 0

-- От прежди с различни цветове

35

13.6

     

6005 24 00 0

-- Печатани

35

13.6

     
 

- От синтетични влакна:

         

6005 31

-- Неизбелени или избелени:

         

6005 31 10 0

--- За завеси

35

13.6

     

6005 31 50 0

--- Дантели тип “Rachel”, различни от тези за завеси

35

17.3

     

6005 31 90 0

--- Други

35

13.6

     

6005 32

-- Обагрени:

         

6005 32 10 0

--- За завеси

35

13.6

     

6005 32 50 0

--- Дантели тип “Rachel”, различни от тези за завеси

35

17.3

     

6005 32 90 0

--- Други

35

13.6

     

6005 33

-- От прежди с различни цветове:

         

6005 33 10 0

--- За завеси

35

13.6

     

6005 33 50 0

--- Дантели тип “Rachel”, различни от тези за завеси

35

17.3

     

6005 33 90 0

--- Други

35

13.6

     

6005 34

-- Печатани:

         

6005 34 10 0

--- За завеси

35

13.6

     

6005 34 50 0

--- Дантели тип “Rachel”, различни от тези за завеси

35

17.3

     

6005 34 90 0

--- Други

35

13.6

     
 

- От изкуствени влакна:

         

6005 41 00 0

-- Неизбелени или избелени

35

13.6

     

6005 42 00 0

-- Обагрени

35

13.6

     

6005 43 00 0

-- От прежди с различни цветове

35

13.6

     

6005 44 00 0

-- Печатани

35

13.6

     

6005 90 00 0

- Други

35

13.6

     

6006

Други трикотажни платове:

         

6006 10 00 0

- От вълна или от фини животински косми

35

13.6

     
 

- От памук:

         

6006 21 00 0

-- Неизбелени или избелени

35

13.6

     

6006 22 00 0

-- Обагрени

35

13.6

     

6006 23 00 0

-- От прежди с различни цветове

35

13.6

     

6006 24 00 0

-- Печатани

35

13.6

     
 

- От синтетични влакна:

         

6006 31

-- Неизбелени или избелени:

         

6006 31 10 0

--- За завеси

35

13.6

     

6006 31 90 0

--- Други

35

13.6

     

6006 32

-- Обагрени:

         

6006 32 10 0

--- За завеси

35

13.6

     

6006 32 90 0

--- Други

35

13.6

     

6006 33

-- От прежди с различни цветове:

         

6006 33 10 0

--- За завеси

35

13.6

     

6006 33 90 0

--- Други

35

13.6

     

6006 34

-- Печатани:

         

6006 34 10 0

--- За завеси

35

13.6

     

6006 34 90 0

--- Други

35

13.6

     
 

- От изкуствени влакна:

         

6006 41 00 0

-- Неизбелени или избелени

35

13.6

     

6006 42 00 0

-- Обагрени

35

13.6

     

6006 43 00 0

-- От прежди с различни цветове

35

13.6

     

6006 44 00 0

-- Печатани

35

13.6

     

6006 90 00 0

- Други

35

13.6