ГЛАВА 57

КИЛИМИ И ДРУГИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ

 

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. По смисъла на настоящата глава под "килими и други подови настилки от текстилни материали" се разбира всяко подово покритие, на което текстилният материал служи като лицева повърхност при използването му. Тук са включени също така и артикулите, които притежават характеристиките на подови настилки от текстилни материали, но които се използват за други цели.

2. Настоящата глава не включва основите за подови настилки.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАБЕЛЕЖКА.

1. С оглед прилагане максимума за облагане, определен за килимите от тарифни №№ 5701 10 91 0 до 5701 10 99 0, повърхността, която подлежи на облагане, не включва бордюрите, ивите, нито ресните.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

5701

Килими от текстилни материали с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани:

         

5701 10

- От вълна или от фини животински косми:

         

5701 10 10 0

- - Съдържащи тегловно повече от 10 % общо коприна или копринен дреб (копринени отпадъци)

35

24.5

 

m2

 

- - Други:

         

5701 10 91 0

- - - Съдържащи 350 реда или по -малко на метър основа (350 възела или по -малко на метър основа)

35

25

 

m2

 

5701 10 93 0

- - - Съдържащи повече от 350 реда на метър основа (повече от 350 възела на метър основа) до 500 реда включително (до 500 възела включително на метър основа)

35

25

 

m2

 

5701 10 99 0

- - - Съдържащи повече от 500 реда на метър основа (повече от 500 възела на метър основа)

35

25

 

m2

 

5701 90

- От други текстилни материали:

         

5701 90 10 0

- - От коприна, копринен дреб (копринени отпадъци), синтетични влакна, прежди от № 5605 или от текстилни материали с метални нишки

35

24.5

 

m2

 

5701 90 90 0

- - От други текстилни материали

35

23.6

 

m2

 

5702

Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, наречени "Kelim" или "Kilim", "Schumacks" или "Soumak", "Karamanie" и подобни ръчно тъкáни килими:

         

5702 10 00 0

- Килими, наречени "Kelim" или "Kilim", "Schumacks" или "Soumak", "Karamanie" и подобни ръчно тъкани килими

35

23.5

 

m2

 

5702 20 00 0

- Подови настилки от кокосови влакна

35

23.5

 

m2

 

- Други, с влас, неконфекционирани:

         

5702 31 00 0

- - От вълна или от фини животински косми

35

24.5

 

m2

 

5702 32 00 0

- - От синтетични или изкуствени текстилни материали

35

24.5

 

m2

 

5702 39

- - От други текстилни материали:

         

5702 39 10 0

- - - От памук

25

20.8

 

m2

 

5702 39 90 0

- - - Други

25

20.8

 

m2

 

- Други, с влас, конфекционирани:

         

5702 41 00 0

- - От вълна или от фини животински косми

35

24.5

 

m2

 

5702 42 00 0

- - От синтетични или изкуствени текстилни материали

35

24.5

 

m2

 

5702 49

- - От други текстилни материали:

         

5702 49 10 0

- - - От памук

35

24.5

 

m2

 

5702 49 90 0

- - - Други

35

24.5

 

m2

 

- Други, без влас, неконфекционирани:

         

5702 51 00 0

- - От вълна или от фини животински косми

35

24.5

 

m2

 

5702 52 00 0

- - От синтетични или изкуствени текстилни материали

35

24.5

 

m2

 

5702 59 00 0

- - От други текстилни материали

25

20.8

 

m2

 

- Други, без влас, конфекционирани:

         

5702 91 00 0

- - От вълна или от фини животински косми

35

24.5

 

m2

 

5702 92 00 0

- - От синтетични или изкуствени текстилни материали

35

24.5

 

m2

 

5702 99 00 0

- - От други текстилни материали

25

20.8

 

m2

 

5703

Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори конфекционирани:

         

5703 10 00 0

- От вълна или от фини животински косми

35

25

 

m2

 

5703 20

- От найлон или от други полиамиди:

         

- - Печатани:

         

5703 20 11 0

- - - С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 0,3 m2

35

25

 

m2

 

5703 20 19 0

- - - Други

35

25

 

m2

 

- - Други:

         

5703 20 91 0

- - -С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 0,3 m2

35

25

 

m2

 

5703 20 99 0

- - - Други

35

25

 

m2

 

5703 30

- От други синтетични или изкуствени текстилни материали:

         

- - От полипропилен:

         

5703 30 11 0

- - - С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 0,3 m2

35

25

 

m2

 

5703 30 19 0

- - - Други

35

25

 

m2

 

- - Други:

         

- - - Печатани:

         

5703 30 51 0

- - - - С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 0,3 m2

35

25

 

m2

 

5703 30 59 0

- - - - Други

35

25

 

m2

 

- - - Други:

         

5703 30 91 0

- - - - С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 0,3 m2

35

25

 

m2

 

5703 30 99 0

- - - - Други

35

25

 

m2

 

5703 90 00 0

- От други текстилни материали

35

25

 

m2

 

5704

Килими и други подови настилки, от филц, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани:

         

5704 10 00 0

- С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 0,3 m2

35

24.2

 

m2

 

5704 90 00 0

- Други

35

24.2

 

m2

 

5705 00

Други килими и подови настилки от текстилни материали, дори конфекционирани:

         

5705 00 10 0

- От вълна или от фини животински косми

35

24.5

 

m2

 

5705 00 30 0

- От синтетични или изкуствени текстилни материали

35

24.5

 

m2

 

5705 00 90 0

- От други текстилни материали

35

24.5

 

m2