ГЛАВА 55

ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА

 

ЗАБЕЛЕЖКА.

1. По смисъла на позиции №№ 5501 и 5502 под "кабели от синтетични или изкуствени нишки" се разбират кабелите, състоящи се от съвкупност от паралелни нишки, с еднаква дължина, която е равна на тази на кабелите и отговарящи на следните условия:

а) дължина на кабела, превишаваща 2 m;

б) усукване на кабела, по-малко от 5 сука на метър;

в) линейна плътност на нишките, по-малка от 67 dtex;

г) кабелите, които са съставени само от синтетични нишки, трябва да са разтегнати по начин, непозволяващ да бъдат удължавани повече от 100 % от дължината им;

д) обща линейна плътност на кабела, превишаваща 20 000 dtex.

Кабелите с дължина, непревишаваща 2 m, се отнасят в позиции №№ 5503 и 5504.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

5501

Кабели от синтетични влакна

         

5501 10 00 0

- От найлон или от други полиамиди

5

5

     

5501 20 00 0

- От полиестери

5

5

     

5501 30 00 0

- Акрилни или модакрилни

5

5

     

5501 90

- Други:

         

5501 90 10 0

- - От полипропилен

5

5

     

5501 90 90 0

- - Други

5

5

     

5502 00

Кабели от изкуствени влакна

         

5502 00 10 0

- От вискоза

5

5

     

5502 00 40 0

- Ацетатни

5

5

     

5502 00 80 0

- Други

5

5

(1)

   

5503

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за предене:

         

5503 10

- От найлон или от други полиамиди:

         

5503 10 10 0

- - От арамиди

15

8.8

     

5503 10 90 0

- - Други

15

8.8

     

5503 20 00 0

- От полиестери

15

8.8

     

5503 30 00 0

- Акрилни или модакрилни

15

8.8

     

5503 40 00 0

- От полипропилен

5

5

     

5503 90

- Други:

         

5503 90 10 0

- - Хлоридни

15

8.8

     

5503 90 90 0

- - Други

15

8.8

     

5504

Изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене:

         

5504 10 00 0

- От вискозна коприна

5

5

     

5504 90 00 0

- Други

5

5

     

5505

Отпадъци от синтетични или изкуствени влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци):

         

5505 10

- От синтетични влакна:

         

5505 10 10 0

- - От найлон или от други полиамиди

25

12.5

     

5505 10 30 0

- - От полиестери

25

12.5

     

5505 10 50 0

- - Акрилни или модакрилни

25

12.5

     

5505 10 70 0

- - От полипропилен

25

12.5

     

5505 10 90 0

- - Други

25

12.5

     

5505 20 00 0

- От изкуствени влакна

25

12.6

     

5506

Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене:

         

5506 10 00 0

- От найлон или от други полиамиди

10

8.8

     

5506 20 00 0

- От полиестери

10

8.8

     

5506 30 00 0

- Акрилни или модакрилни

10

8.8

     

5506 90

- Други:

         

5506 90 10 0

- - Хлоридни

10

8.8

     

5506 90 90 0

- - Други

10

8.8

     

5507 00 00 0

Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене.

5

5

     

5508

Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна, дори пригодени за продажба на дребно:

         

5508 10

- От синтетични щапелни влакна:

         

- - Непригодени за продажба на дребно:

         

5508 10 11 0

- - - От полиестери

35

8.9

     

5508 10 19 0

- - - Други

35

8.9

     

5508 10 90 0

- - Пригодени за продажба на дребно

35

9.1

     

5508 20

- От изкуствени щапелни влакна:

         

5508 20 10 0

- - Непригодени за продажба на дребно

35

8.9

     

5508 20 90 0

- - Пригодени за продажба на дребно

35

9.1

     

5509

Прежди от синтетични щапелни влакна (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно:

         

- Съдържащи тегловно 85 % или повече щапелни влакна от найлон или от други полиамиди:

         

5509 11 00 0

- - Единични

35

8.9

     

5509 12 00 0

- - Усукани или корд (многократно пресукани)

35

8.9

     

- Съдържащи тегловно 85 % или повече полиестерни щапелни влакна:

         

5509 21

- - Единични:

         

5509 21 10 0

- - - Неизбелени или избелени

35

8.9

     

5509 21 90 0

- - - Други

35

8.9

     

5509 22

- - Усукани или корд (многократно пресукани):

         

5509 22 10 0

- - - Неизбелени или избелени

35

8.9

     

5509 22 90 0

- - - Други

35

8.9

     

- Съдържащи тегловно 85 % или повече акрилни или модакрилни щапелни влакна:

         

5509 31

- - Единични:

         

5509 31 10 0

- - - Неизбелени или избелени

35

8.9

     

5509 31 90 0

- - - Други

35

8.9

     

5509 32

- - Усукани или корд (многократно пресукани):

         

5509 32 10 0

- - - Неизбелени или избелени

15

8.9

     

5509 32 90 0

- - - Други

15

8.9

     

- Други прежди, съдържащи тегловно най -малко 85 % синтетични щапелни влакна:

         

5509 41

- - Единични:

         

5509 41 10 0

- - - Неизбелени или избелени

35

8.9

     

5509 41 90 0

- - - Други

35

8.9

     

5509 42

- - Усукани или корд (многократно пресукани):

         

5509 42 10 0

- - - Неизбелени или избелени

35

8.9

     

5509 42 90 0

- - - Други

35

8.9

     

- Други прежди от полиестерни щапелни влакна:

         

5509 51 00 0

- - Смесени предимно или само с изкуствени щапелни влакна

15

8.9

     

5509 52

- - Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми:

         

5509 52 10 0

- - - Неизбелени или избелени

15

8.9

     

5509 52 90 0

- - - Други

15

8.9

     

5509 53 00 0

- - Смесени предимно или само с памук

15

8.9

     

5509 59 00 0

- - Други

15

8.9

     

- Други прежди от акрилни или модакрилни щапелни влакна:

         

5509 61

- - Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми:

         

5509 61 10 0

- - - Неизбелени или избелени

15

8.9

     

5509 61 90 0

- - - Други

15

8.9

     

5509 62 00 0

- - Смесени предимно или само с памук

35

8.9

     

5509 69 00 0

- - Други

35

8.9

     

- Други прежди:

         

5509 91

- - Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми:

         

5509 91 10 0

- - - Неизбелени или избелени

15

8.9

     

5509 91 90 0

- - - Други

15

8.9

     

5509 92 00 0

- - Смесени предимно или само с памук

15

8.9

     

5509 99 00 0

- - Други

15

8.9

     

5510

Прежди от изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно:

         

- Съдържащи тегловно 85 % или повече изкуствени щапелни влакна:

         

5510 11 00 0

- - Единични

15

8.9

     

5510 12 00 0

- - Усукани или корд (многократно пресукани)

15

8.9

     

5510 20 00 0

- Други прежди, смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми

15

8.9

     

5510 30 00 0

- Други прежди, смесени предимно или само с памук

15

8.9

     

5510 90 00 0

- Други прежди

15

8.9

     

5511

Прежди от синтетични или изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно:

         

5511 10 00 0

- От синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно най -малко 85 % от тези влакна

35

12.8

     

5511 20 00 0

- От синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по -малко от 85 % от тези влакна

35

12.8

     

5511 30 00 0

- От изкуствени щапелни влакна

35

12.8

     

5512

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно 85 % или повече синтетични щапелни влакна:

         

- Съдържащи тегловно 85 % или повече полиестерни щапелни влакна:

         

5512 11 00 0

- - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5512 19

- - Други:

         

5512 19 10 0

- - - Печатани

35

17.2

 

m2

 

5512 19 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

- Съдържащи тегловно 85 % или повече акрилни или модакрилни щапелни влакна:

         

5512 21 00 0

- - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5512 29

- - Други:

         

5512 29 10 0

- - - Печатани

35

17.2

 

m2

 

5512 29 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

- Други:

         

5512 91 00 0

- - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5512 99

- - Други:

         

5512 99 10 0

- - - Печатани

35

17.2

 

m2

 

5512 99 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

5513

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по -малко от 85 % от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, непревишаващо 170 g/m2:

         

- Неизбелени или избелени:

         

5513 11

- - От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито:

         

5513 11 20 0

- - - С широчина, непревишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5513 11 90 0

- - - С широчина, превишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5513 12 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна, със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5513 13 00 0

- - Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

35

17.2

 

m2

 

5513 19 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- Обагрени:

         

5513 21

- - От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито:

         

5513 21 10 0

- - - С широчина, непревишаваща 135 сm

35

17.2

 

m2

 

5513 21 30 0

- - - С широчина, превишаваща 135 сm, но непревишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5513 21 90 0

- - - С широчина, превишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5513 22 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна, със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5513 23 00 0

- - Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

35

17.2

 

m2

 

5513 29 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- От прежди с различни цветове:

         

5513 31 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5513 32 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5513 33 00 0

- - Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

35

17.2

 

m2

 

5513 39 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 
 

- Печатани:

         

5513 41 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5513 42 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5513 43 00 0

- - Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

35

17.2

 

m2

 

5513 49 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

5514

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по -малко от 85 % от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, превишаващо 170 g/m2 :

         

- Неизбелени или избелени:

         

5514 11 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5514 12 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5514 13 00 0

- - Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

35

17.2

 

m2

 

5514 19 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- Обагрени:

         

5514 21 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5514 22 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5514 23 00 0

- - Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

35

17.2

 

m2

 

5514 29 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- От прежди с различни цветове:

         

5514 31 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5514 32 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5514 33 00 0

- - Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

35

17.2

 

m2

 

5514 39 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- Печатани:

         

5514 41 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5514 42 00 0

- - От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5514 43 00 0

- - Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

35

17.2

 

m2

 

5514 49 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

5515

Други тъкани от синтетични щапелни влакна:

         

- От полиестерни щапелни влакна:

         

5515 11

- - Смесени предимно или само с щапелни влакна от вискозна коприна:

         

5515 11 10 0

- - - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5515 11 30 0

- - - Печатани

35

17.2

 

m2

 

5515 11 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

5515 12

- - Смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки:

         

5515 12 10 0

- - - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5515 12 30 0

- - - Печатани

35

17.2

 

m2

 

5515 12 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

5515 13

- - Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми:

         

- - - Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, щрайхгарни:

         

5515 13 11 0

- - - - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5515 13 19 0

- - - - Други

35

17.2

 

m2

 

- - - Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, камгарни:

         

5515 13 91 0

- - - - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5515 13 99 0

- - - - Други

35

17.2

 

m2

 

5515 19

- - Други:

         

5515 19 10 0

- - - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5515 19 30 0

- - - Печатани

35

17.2

 

m2

 

5515 19 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

- От акрилни или модакрилни щапелни влакна:

         

5515 21

- - Смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки:

         

5515 21 10 0

- - - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5515 21 30 0

- - - Печатани

35

17.2

 

m2

 

5515 21 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

5515 22

- - Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми:

         

- - - Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, щрайхгарни:

         

5515 22 11 0

- - - - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5515 22 19 0

- - - - Други

35

17.2

 

m2

 

- - - Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, камгарни:

         

5515 22 91 0

- - - - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5515 22 99 0

- - - - Други

35

17.2

 

m2

 

5515 29

- - Други:

         

5515 29 10 0

- - - Неизбелени или избелени

25

17.2

 

m2

 

5515 29 30 0

- - - Печатани

25

17.2

 

m2

 

5515 29 90 0

- - - Други

25

17.2

 

m2

 

- Други тъкани:

         

5515 91

- - Смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки:

         

5515 91 10 0

- - - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5515 91 30 0

- - - Печатани

35

17.2

 

m2

 

5515 91 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

5515 92

- - Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми:

         

- - - Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, щрайхгарни:

         

5515 92 11 0

- - - - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5515 92 19 0

- - - - Други

35

17.2

 

m2

 

- - - Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, камгарни:

         

5515 92 91 0

- - - - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5515 92 99 0

- - - - Други

35

17.2

 

m2

 

5515 99

- - Други:

         

5515 99 10 0

- - - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5515 99 30 0

- - - Печатани

35

17.2

 

m2

 

5515 99 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

5516

Тъкани от изкуствени щапелни влакна:

         

- Съдържащи тегловно 85 % или повече изкуствени щапелни влакна:

         

5516 11 00 0

- - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5516 12 00 0

- - Обагрени

35

17.2

 

m2

 

5516 13 00 0

- - От прежди с различни цветове

35

17.2

 

m2

 

5516 14 00 0

- - Печатани

35

17.2

 

m2

 

- Съдържащи тегловно по -малко от 85 % изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки:

         

5516 21 00 0

- - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5516 22 00 0

- - Обагрени

35

17.2

 

m2

 

5516 23

- - От прежди с различни цветове:

         

5516 23 10 0

- - - Жакардови тъкани с широчина от 140 сm и повече (дюшеклък)

35

17.2

 

m2

 

5516 23 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

5516 24 00 0

- - Печатани

35

17.2

 

m2

 

- Съдържащи тегловно по -малко от 85 % изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми:

         

5516 31 00 0

- - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5516 32 00 0

- - Обагрени

35

17.2

 

m2

 

5516 33 00 0

- - От прежди с различни цветове

35

17.2

 

m2

 

5516 34 00 0

- - Печатани

35

17.2

 

m2

 

- Съдържащи тегловно по -малко от 85 % изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само с памук:

         

5516 41 00 0

- - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5516 42 00 0

- - Обагрени

35

17.2

 

m2

 

5516 43 00 0

- - От прежди с различни цветове

35

17.2

 

m2

 

5516 44 00 0

- - Печатани

35

17.2

 

m2

 

- Други:

         

5516 91 00 0

- - Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5516 92 00 0

- - Обагрени

35

17.2

 

m2

 

5516 93 00 0

- - От прежди с различни цветове

35

17.2

 

m2

 

5516 94 00 0

- - Печатани

35

17.2

 

m2

 

  1. Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 на ПМС № 289/2001 г.