ГЛАВА 52

ПАМУК

 

ЗАБЕЛЕЖКА КЪМ ПОДПОЗИЦИИТЕ.

1. По смисъла на подпозиции №№ 5209 42 и 5211 42 под “тъкани, наречени “деним” се разбират тъканите от прежди в различни цветове със сплитка кепър, чийто повтор не превишава 4, включително кръстосан кепър, с основен ефект, произтичащ от оцветяването на основните нишки в един и същи цвят, докато вътъчните нишки са неизбелени, избелени, оцветени в сиво или в по-светъл нюанс от нишките на основата.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

5201 00

Памук, некардиран, нито пениран:

         

5201 00 10 0

- Хигроскопичен или избелен

0

0

     

5201 00 90 0

- Друг

0

0

     

5202

Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци):

         

5202 10 00 0

- Отпадъци от прежди (включително отпадъците от конци)

25

0

     

- Други:

         

5202 91 00 0

- - Развлакнени отпадъци

25

0

     

5202 99 00 0

- - Други

25

0

     

5203 00 00 0

Памук, кардиран или пениран.

10

0

     

5204

Шевни конци от памук, дори пригодени за продажба на дребно:

         

- Непригодени за продажба на дребно:

         

5204 11 00 0

- - Съдържащи тегловно 85 % или повече памук

35

8.7

(1)

   

5204 19 00 0

- - Други

35

8.7

(1)

   

5204 20 00 0

- Пригодени за продажба на дребно

35

12.8

(1)

   

5205

Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно 85 % или повече памук, непригодени за продажба на дребно:

         

- Единични прежди от непенирани влакна:

         

5205 11 00 0

- - С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14)

35

8.7

     

5205 12 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 714,29 dtex, но не по -малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

35

8.7

(1)

   

5205 13 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 232,56 dtex, но не по -малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)

35

8.7

     

5205 14 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 192,31 dtex, но не по -малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 2, но непревишаващ 80)

35

8.7

     

5205 15

- - С линейна плътност, по -малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 80):

         

5205 15 10 0

- - - С линейна плътност, по -малка от 125 dtex, но не по -малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 80, но непревишаващ 120)

35

8.7

     

5205 15 90 0

- - - С линейна плътност, по -малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 120)

35

8.5

     

- Единични прежди от пенирани влакна:

         

5205 21 00 0

- - С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14)

35

8.7

     

5205 22 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 714,29 dtex, но не по -малка от 232,56 dtex( с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

35

8.7

(1)

   

5205 23 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 232,56 dtex, но не по -малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)

35

8.7

(1)

   

5205 24 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 192,31 dtex, но не по -малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)

35

8.7

(1)

   

5205 26 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 125 dtex, но не по -малка от 106,38 dtex (с метричен номер, превишаващ 80, но непревишаващ 94)

35

8.7

     

5205 27 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 106,38 dtex, но не по -малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 94, но непревишаващ 120)

35

8.7

     

5205 28 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 120)

35

8.5

     

- Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от непенирани влакна:

         

5205 31 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14)

35

8.7

     

5205 32 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 714,29 dtex, но не по -малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

35

8.7

     

5205 33 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 232,56 dtex, но не по -малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52)

35

8.7

     

5205 34 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 192,31 dtex, но не по -малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80)

35

8.7

     

5205 35 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80)

35

8.7

     

- Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от пенирани влакна:

         

5205 41 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14)

35

8.7

     

5205 42 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 714,29 dtex, но не по -малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

35

8.7

     

5205 43 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 232,56 dtex, но не по -малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52)

35

8.7

     

5205 44 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 192,31 dtex, но не по -малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80)

35

8.7

     

5205 46 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 125 dtex, но не по -малка от 106,38 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80, но непревишаващ 94)

35

8.7

     

5205 47 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 106,38 dtex, но не по -малка от 83,33 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 94, но непревишаващ 120)

35

8.7

     

5205 48 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 83,33 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 120)

35

8.7

     

5206

Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно по -малко от 85 % памук, непригодени за продажба на дребно:

         

- Единични прежди от непенирани влакна:

         

5206 11 00 0

- - С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14)

35

8.7

     

5206 12 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 714,29 dtex, но не по -малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

35

8.7

(1)

   

5206 13 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 232,56 dtex, но не по -малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)

35

8.7

     

5206 14 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 192,31 dtex, но не по -малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)

35

8.7

     

5206 15

- - С линейна плътност, по -малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 80):

         

5206 15 10 0

- - - С линейна плътност, по -малка от 125 dtex, но не по -малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 80, но непревишаващ 120)

15

8.7

     

5206 15 90 0

- - - С линейна плътност, по -малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 120)

15

8.5

     

- Единични прежди от пенирани влакна:

         

5206 21 00 0

- - С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14)

35

8.7

     

5206 22 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 714,29 dtex, но не по -малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

35

8.7

     

5206 23 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 232,56 dtex, но не по -малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)

35

8.7

     

5206 24 00 0

- - С линейна плътност, по -малка от 192,31 dtex, но не по -малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)

15

8.7

     

5206 25

- - С линейна плътност, по -малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 80):

         

5206 25 10 0

- - - С линейна плътност, по -малка от 125 dtex, но не по -малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 80, но непревишаващ 120)

15

8.7

     

5206 25 90 0

- - - С линейна плътност, по -малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 120)

15

8.5

     

- Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от непенирани влакна:

         

5206 31 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14)

35

8.7

     

5206 32 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 714,29 dtex, но не по -малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

35

8.7

     

5206 33 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 232,56 dtex, но не по -малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52)

35

8.7

     

5206 34 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 192,31 dtex, но не по -малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80)

35

8.7

     

5206 35 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80)

35

8.7

     

- Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от пенирани влакна:

         

5206 41 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14)

35

8.7

     

5206 42 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 714,29 dtex, но не по -малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

35

8.7

     

5206 43 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 232,56 dtex, но не по -малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52)

35

8.7

     

5206 44 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 192,31 dtex, но не по -малка от 125 dtex, (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80)

35

8.7

     

5206 45 00 0

- - С линейна плътност на единичната прежда, по -малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80)

35

8.7

     

5207

Памучни прежди (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно:

         

5207 10 00 0

- Съдържащи тегловно 85 % или повече памук

35

12.8

     

5207 90 00 0

- Други

35

12.8

     

5208

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най -малко 85 % памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m2:

         

- Неизбелени:

         

5208 11

- - Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m2:

         

5208 11 10 0

- - - Превързочна марля

35

17.2

 

m2

 

5208 11 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

5208 12

- - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m2:

         

- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m2, но непревишаващо 130 g/m2, с широчина:

         

5208 12 16 0

- - - - Непревишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5208 12 19 0

- - - - Превишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 g/m2, с широчина:

         

5208 12 96 0

- - - - Непревишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5208 12 99 0

- - - - Превишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5208 13 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5208 19 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- Избелени:

         

5208 21

- - Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m2:

         

5208 21 10 0

- - - Превързочна марля

35

17.2

 

m2

 

5208 21 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

5208 22

- - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m2:

         

- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m2, но непревишаващо 130 g/m2, с широчина:

         

5208 22 16 0

- - - - Непревишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5208 22 19 0

- - - - Превишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 g/m2, с широчина:

         

5208 22 96 0

- - - - Непревишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5208 22 99 0

- - - - Превишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5208 23 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5208 29 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- Обагрени:

         

5208 31 00 0

- - Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m2

35

17.2

 

m2

 

5208 32

- - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m2:

         

- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m2, но непревишаващо 130 g/m2 , с широчина:

         

5208 32 16 0

- - - - Непревишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5208 32 19 0

- - - - Превишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 g/m2, с широчина:

         

5208 32 96 0

- - - - Непревишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5208 32 99 0

- - - - Превишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5208 33 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5208 39 00 0

- - Други тъкани

25

17.2

 

m2

 

- От прежди с различни цветове:

         

5208 41 00 0

- - Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m2

35

17.2

 

m2

 

5208 42 00 0

- - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m2

35

17.2

 

m2

 

5208 43 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5208 49 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- Печатани:

         

5208 51 00 0

- - Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m2

35

17.2

 

m2

 

5208 52

- - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m2:

         

5208 52 10 0

- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m2, но непревишаващо 130 g/m2

35

17.2

 

m2

 

5208 52 90 0

- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 g/m2

35

17.2

 

m2

 

5208 53 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5208 59 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

5209

Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, с тегло, превишаващо 200 g/m2:

         

- Неизбелени:

         

5209 11 00 0

- - Със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5209 12 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5209 19 00 0

- - Други тъкани

25

17.2

 

m2

 

- Избелени:

         

5209 21 00 0

- - Със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5209 22 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5209 29 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- Обагрени:

         

5209 31 00 0

- - Със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5209 32 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5209 39 00 0

- - Други тъкани

25

17.2

(1)

m2

 

- От прежди с различни цветове:

         

5209 41 00 0

- - Със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5209 42 00 0

- - Тъкани, наречени "деним"

25

17.2

 

m2

 

5209 43 00 0

- - Други тъкани със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5209 49

- - Други тъкани:

         

5209 49 10 0

- - - Жакардови тъкани, с широчина, превишаваща 115 сm, но по -малка от 140 сm

35

17.2

 

m2

 

5209 49 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

- Печатани:

         

5209 51 00 0

- - Със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5209 52 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5209 59 00 0

- - Други тъкани

25

17.2

 

m2

 

5210

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по -малко от 85 % памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, непревишаващо 200 g/m2:

         

- Неизбелени:

         

5210 11

- - Със сплитка лито:

         

5210 11 10 0

- - - С широчина, непревишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5210 11 90 0

- - - С широчина, превишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5210 12 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5210 19 00 0

- - Други тъкани

25

17.2

 

m2

 

- Избелени:

         

5210 21

- - Със сплитка лито:

         

5210 21 10 0

- - - С широчина, непревишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5210 21 90 0

- - - С широчина, превишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5210 22 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5210 29 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- Обагрени:

         

5210 31

- - Със сплитка лито:

         

5210 31 10 0

- - - С широчина, непревишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5210 31 90 0

- - - С широчина, превишаваща 165 сm

35

17.2

 

m2

 

5210 32 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5210 39 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- От прежди с различни цветове:

         

5210 41 00 0

- - Със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5210 42 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5210 49 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- Печатани:

         

5210 51 00 0

- - Със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5210 52 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5210 59 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

5211

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по -малко от 85 % памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200 g/m2:

         

- Неизбелени:

         

5211 11 00 0

- - Със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5211 12 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5211 19 00 0

- - Други тъкани

25

17.2

(1)

m2

 

- Избелени:

         

5211 21 00 0

- - Със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5211 22 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5211 29 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- Обагрени:

         

5211 31 00 0

- - Със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5211 32 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5211 39 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

- От прежди с различни цветове:

         

5211 41 00 0

- - Със сплитка лито

35

17.2

 

m2

 

5211 42 00 0

- - Тъкани, наречени "деним"

25

17.2

 

m2

 

5211 43 00 0

- - Други тъкани със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5211 49

- - Други тъкани:

         

5211 49 10 0

- - - Жакардови тъкани

35

17.2

 

m2

 

5211 49 90 0

- - - Други

35

17.2

 

m2

 

- Печатани:

         

5211 51 00 0

- - Със сплитка лито

35

17.2

(1)

m2

 

5211 52 00 0

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

35

17.2

 

m2

 

5211 59 00 0

- - Други тъкани

35

17.2

 

m2

 

5212

Други памучни тъкани:

         

- С тегло, непревишаващо 200 g/m2:

         

5212 11

- - Неизбелени:

         

5212 11 10 0

- - - Смесени предимно или само с лен

35

17.2

 

m2

 

5212 11 90 0

- - - Смесени с други текстилни материали

35

17.2

 

m2

 

5212 12

- - Избелени:

         

5212 12 10 0

- - - Смесени предимно или само с лен

35

17.2

 

m2

 

5212 12 90 0

- - - Смесени с други текстилни материали

35

17.2

 

m2

 

5212 13

- - Обагрени:

         

5212 13 10 0

- - - Смесени предимно или само с лен

35

17.2

 

m2

 

5212 13 90 0

- - - Смесени с други текстилни материали

35

17.2

 

m2

 

5212 14

- - От прежди с различни цветове:

         

5212 14 10 0

- - - Смесени предимно или само с лен

35

17.2

 

m2

 

5212 14 90 0

- - - Смесени с други текстилни материали

35

17.2

 

m2

 

5212 15

- - Печатани:

         

5212 15 10 0

- - - Смесени предимно или само с лен

35

17.2

 

m2

 

5212 15 90 0

- - - Смесени с други текстилни материали

35

17.2

 

m2

 

- С тегло, превишаващо 200 g/m2:

         

5212 21

- - Неизбелени:

         

5212 21 10 0

- - - Смесени предимно или само с лен

35

17.2

 

m2

 

5212 21 90 0

- - - Смесени с други текстилни материали

35

17.2

 

m2

 

5212 22

- - Избелени:

         

5212 22 10 0

- - - Смесени предимно или само с лен

35

17.2

 

m2

 

5212 22 90 0

- - - Смесени с други текстилни материали

35

17.2

 

m2

 

5212 23

- - Обагрени:

         

5212 23 10 0

- - - Смесени предимно или само с лен

35

17.2

 

m2

 

5212 23 90 0

- - - Смесени с други текстилни материали

35

17.2

 

m2

 

5212 24

- - От прежди с различни цветове:

         

5212 24 10 0

- - - Смесени предимно или само с лен

35

17.2

 

m2

 

5212 24 90 0

- - - Смесени с други текстилни материали

35

17.2

 

m2

 

5212 25

- - Печатани:

         

5212 25 10 0

- - - Смесени предимно или само с лен

35

17.2

 

m2

 

5212 25 90 0

- - - Смесени с други текстилни материали

35

17.2

 

m2

 

  1. Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 на ПМС № 289/2001 г.