ГЛАВА 46

ТРЪСТИКОВИ ИЛИ КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. В настоящата глава терминът "материали за плетене" на тръстикови или кошничарски изделия се отнася за материалите, представени в състояние или форма, позволяващи тяхното плетене, преплитане или подлагане на други аналогични действия. За такива се считат по-специално сламата, клонките от ракита или върба, бамбука, камъшита, тръстиките, лентите от дърво, ликото от други растения (например ликото от кори, тесните листа и рафията, или другите ленти, получени от листата на широколистните дървета), естествените текстилни непредени влакна, нишките или лентите и подобни форми, от пластмаси, хартиени ленти, но не и ремъците от обработени или възстановени кожи, лентите от филц или от нетъкани текстилни материали, космите, четината, фитилите и конците от текстилни материали, нишките и лентите и подобни от глава 54.

2. Настоящата глава не включва:

а) стенните облицовки от № 4814;

б) канапите, въжетата и дебелите въжета, изплетени или не (№ 5607);

в) обувките, шапките и техните части от глави 64 и 65;

г) превозните средства и кошовете за превозни средства, изработени от кошничарски материали (глава 87);

д) изделията от глава 94 (например мебели, осветителни тела).

3. По смисъла на позиция № 4601, като "паралелно подредени материали за плетене, сплитки и подобни артикули от материали за плетене", се считат артикулите, съставени от материали за плетене, сплитки или подобни артикули от материалите за плетене, подредени едни до други и събрани в равна плоскост с помощта на свръзки, дори ако последните са от предени текстилни материали.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

4601

Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на ленти; материали за плетене, сплитки и подобни артикули от материали за плетене, изтъкани или паралелно подредени в една плоскост, дори завършени (например рогозки, изтривалки и решетки):

         

4601 20

- Рогозки, изтривалки и решетки от растителни материали:

         

4601 20 10 0

-- Изработени от сплитки и подобни артикули от материали за плетене

35

12.2

     

4601 20 90 0

-- Други

35

11.8

     
 

- Други:

         

4601 91

-- От растителни материали:

         

4601 91 05 0

--- Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на ленти

35

11.3

     
 

--- Други:

         

4601 91 10 0

---- Изработени от сплитки и подобни артикули от материали за плетене

35

12.2

     

4601 91 90 0

---- Други

35

11.8

     

4601 99

-- Други:

         

4601 99 05 0

--- Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на ленти

35

11.7

     
 

--- Други:

         

4601 99 10 0

---- Изработени от сплитки и подобни артикули от материали за плетене

35

12.4

     

4601 99 90 0

---- Други

35

11.9

     

4602

Кошничарски изделия, изработени директно във форма, от материалите за плетене или конфекционирани с помощта на артикулите от № 4601; изделия от луфа:

         

4602 10

- От растителни материали:

         

4602 10 10 0

-- Сламени обвивки за бутилки, служещи за амбалаж или за предпазване

35

11.7

     
 

-- Други:

         

4602 10 91 0

--- Кошничарски изделия, изработени директно във форма

35

12.2

     

4602 10 99 0

--- Други

35

12.2

     

4602 90 00 0

- Други

35

12.4