ГЛАВА 24

ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА

 

ЗАБЕЛЕЖКА.

1. Настоящата глава не включва лечебните цигари (глава 30).

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

         

2401 10

- Тютюни на листа (тютюни, неочистени от твърдите жилки):

         
 

- - Тютюни, "тръбно сушени", от типа Виржиния и "светли въздушно сушени" от типа Бърлей, включително подтиповете на Бърлей; тютюни, "светли въздушно сушени", от типа Мериленд и тютюни "огневосушени":

         

2401 10 10 0

- - - Тютюни, "тръбно сушени", от типа Виржиния

100 min 2.4 €/kg

10

(2)

   

2401 10 20 0

- - - Тютюни, "светли въздушно сушени", от типа Бърлей, включително подтиповете на Бърлей

100 min 2.4 €/kg

10

(2)(3)

   

2401 10 30 0

- - - Тютюни, "светли въздушно сушени", от типа Мериленд

100 min 2.4 €/kg

10

(2)(3)

   
 

- - - Тютюни, "огневосушени":

         

2401 10 41 0

- - - - От типа Кентъки

100 min 2.4 €/kg

10

(2)(3)

   

2401 10 49 0

- - - - Други

100 min 2.4 €/kg

40

(2)(3)

   
 

- - Други:

         

2401 10 50 0

- - - Тютюни, "светли въздушно сушени"

100 min 2.4 €/kg

40

(2)

   

2401 10 60 0

- - - Тютюни, "слънчево сушени", тип Ориенталски

100 min 2.4 €/kg

60

(2)

   

2401 10 70 0

- - - Тютюни, "тъмни въздушно сушени"

100 min 2.4 €/kg

40

(2)

   

2401 10 80 0

- - - Тютюни, "тръбно сушени"

100 min 2.4 €/kg

40

(2)

   

2401 10 90 0

- - - Други тютюни

100 min 2.4 €/kg

40

(2)

   

2401 20

- Тютюни, частично или изцяло очистени от твърдите жилки:

         
 

- - Тютюни, "тръбно сушени", от типа Виржиния и "светли въздушно сушени", от типа Бърлей, включително подтиповете на Бърлей; тютюни, "светли въздушно сушени", от типа Мериленд и тютюни, "огнево сушени":

         

2401 20 10 0

- - - Тютюни, "тръбно сушени", от типа Виржиния

100 min 4 €/kg

10

(2)

   

2401 20 20 0

- - - Тютюни, "светли въздушно сушени", от типа Бърлей, включително подтиповете на Бърлей

100 min 4 €/kg

10

(2)(3)

   

2401 20 30 0

- - - Тютюни, "светли въздушно сушени" от типа Мериленд

100 min 4 €/kg

10

(2)(3)

   
 

- - - Тютюни, "огневосушени":

         

2401 20 41 0

- - - - От типа Кентъки

100 min 4 €/kg

10

(2)(3)

   

2401 20 49 0

- - - - Други

100 min 4 €/kg

40

(2)(3)

   
 

- - Други:

         

2401 20 50 0

- - - Тютюни, "светли въздушно сушени"

100 min 4 €/kg

40

(2)

   

2401 20 60 0

- - - Тютюни, "слънчево сушени", тип Ориенталски

100 min 4 €/kg

60

(2)

   

2401 20 70 0

- - - Тютюни, "тъмни въздушно сушени"

100 min 4 €/kg

40

(2)

   

2401 20 80 0

- - - Тютюни, "тръбно сушени"

100 min 4 €/kg

40

(2)

   

2401 20 90 0

- - - Други тютюни

100 min 4 €/kg

40

(2)

   

2401 30 00

- Отпадъци от тютюн:

         

2401 30 00 1

- - Тютюневи жили

200 min 1 €/kg

5

(2)

   

2401 30 00 9

- - Други

200 min 1 €/kg

40

(2)

   

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

         

2402 10 00 0

- Пури (включително тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи тютюн

63

40

 

1000 pce

 

2402 20

- Цигари, съдържащи тютюн:

         

2402 20 10 0

- - Съдържащи карамфил

200 min 36 €/1000 pce

50 min 9.6 €/1000 pce

 

1000 pce

 

2402 20 90 0

- - Други

200 min 36 €/1000 pce

50 min 9.6 €/1000 pce

 

1000 pce

 

2402 90 00 0

- Други

200 min 36 €/1000 pce

50 min 9.6 €/1000 pce

 

1000 рсе

 

2403

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове:

         

2403 10

- Тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на тютюна във всякакво съотношение:

         

2403 10 10 0

- - В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g

96

74.9

     

2403 10 90 0

- - Други

96

74.9

     
 

- Други:

         

2403 91 00 0

- - "Хомогенизирани" или "възстановени" тютюни (тютюнево фолио)

96

16.6

(1)(2)

   

2403 99

- - Други:

         

2403 99 10 0

- - - Тютюн за дъвчене и тютюн за смъркане

96

41.6

(2)

   

2403 99 90 0

- - - Други

96

16.6

(1)(2)

   

  1. Автономно суспендиране за ограничен период от време - виж Приложение № 5.
  2. Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 на ПМС № 289/2001 г.
  3. Тарифна квота съгласно Приложение "Списък със задълженията и отстъпките, приложен към Общото споразумение по Митата и търговията 1994 г."