ГЛАВА 9

КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Смесите между продуктите от позиции №№ 0904 до 0910 се класират както следва:

а) смесите между продуктите от една и съща позиция остават класирани в същата позиция;

б) смесите от продукти от различни позиции се класират в № 0910.

Това, че продуктите от №№ 0904 до 0910 (включително смесите, посочени в букви а) или б) по-горе) се смесват с други субстанции, не изменя тяхното класиране, стига така получените смеси да запазват съществения характер на продуктите, посочени във всяка една от тези позиции. В противен случай тези смеси се изключват от настоящата глава; ако представляват подправки или смес от подправки, те се отнасят в № 2103.

2. Настоящата глава не включва пипера, наречен "Кубеба" (Piper cubeba), нито другите продукти от № 1211.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Митото, което се прилага за смесите, упоменати в Забележка 1. а) по-горе, е това, което се прилага за съставката, облагана с най-високо мито.

2. По смисъла на тази глава терминът “директна опаковка” означава опаковката, намираща се в непосредствен досег със стоката и в която стоката се предлага за крайно потребление.

 

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

         
 

- Кафе сурово:

         

0901 11 00 0

- - Недекофеинизирано

15

0

     

0901 12 00 0

- - Декофеинизирано

15

8.3

     
 

- Кафе печено:

         

0901 21 00 0

- - Недекофеинизирано

25

15

(1)

   

0901 22 00 0

- - Декофеинизирано

25

15

(1)

   

0901 90

- Други:

         

0901 90 10 0

- - Черупки и люспи от кафе

40

35

(1)

   

0901 90 90 0

- - Заместители на кафе, съдържащи кафе

25

20

(1)

   

0902

Чай, дори ароматизиран:

         

0902 10 00 0

- Зелен чай (неферментирал) в директни опаковки, със съдържание, непревишаващо 3 kg

15

10

(1)

   

0902 20 00 0

- Зелен чай (неферментирал) в друг вид опаковки

15

10

(1)

   

0902 30 00 0

- Черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай, в директни опаковки, със съдържание, непревишаващо 3 kg

15

10

(1)

   

0902 40 00 0

- Черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай, в друг вид опаковки

15

10

(1)

   

0903 00 00 0

Мате.

0

0

(1)

   

0904

Пипер (от вида Piper); плодове от вида Capsicum или от вида Pimenta, сушени, или смляни, или пулверизирани:

         
 

- Пипер:

         

0904 11 00 0

- - Несмлян, нито пулверизиран

5

5

(1)

   

0904 12 00 0

- - Смлян или пулверизиран

7

6.5

(1)

   

0904 20

- Сушени, смляни или пулверизирани плодове от вида Capsicum или от вида Pimenta:

         
 

- - Нито смляни, нито пулверизирани:

         

0904 20 10 0

- - - Сладки или лютиви

55

10

(1)

   

0904 20 30 0

- - - Други

55

10

(1)

   

0904 20 90 0

- - Смляни или пулверизирани

55

20

(1)

   

0905 00 00 0

Ванилия.

5

5

(1)

   

0906

Канела и канелени цветове:

         

0906 10 00 0

- Несмляни, нито пулверизирани

0

0

     

0906 20 00 0

- Смляни или пулверизирани

0

0

     

0907 00 00 0

Карамфил (цвят, пъпки и корени).

0

0

     

0908

Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, амоми и кардамоми:

         

0908 10 00 0

- Индийски орехчета

0

0

     

0908 20 00 0

- Обвивки на индийски орехчета

0

0

     

0908 30 00 0

- Амоми и кардамоми

0

0

     

0909

Семена от анасон, звезден анасон, копър от вида Foeniculum vulgare, кориандьр, кимион, ким; плодове от хвойна:

         

0909 10 00 0

- Семена от анасон и звезден анасон

5

5

(1)

   

0909 20 00 0

- Семена от кориандър

5

5

(1)

   

0909 30 00 0

- Семена от кимион

5

5

(1)

   

0909 40 00 0

- Семена от ким

5

5

(1)

   

0909 50 00 0

- Семена от копър от вида Foeniculum vulgare ; плодове от хвойна

25

25

(1)

   

0910

Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки:

         

0910 10 00 0

- Джинджифил (исиот)

0

0

     

0910 20

- Шафран:

         

0910 20 10 0

- - Несмлян, нито пулверизиран

0

0

     

0910 20 90 0

- - Смлян или пулверизиран

0

0

     

0910 30 00 0

- Куркума

0

0

     

0910 40

- Мащерка; дафинови листа:

         
 

- - Мащерка:

         
 

- - - Несмляна, нито пулверизирана:

         

0910 40 11 0

- - - - Мащерка от вида Thymus serpyllum

15

15

(1)

   

0910 40 13 0

- - - - Друга

15

15

(1)

   

0910 40 19 0

- - - Смляна или пулверизирана

15

15

(1)

   

0910 40 90 0

- - Дафинови листа

15

10

(1)

   

0910 50 00 0

- Къри

0

0

     
 

- Други подправки:

         

0910 91

- - Смеси, посочени в Забележка 1 б) на настоящата глава:

         

0910 91 10 0

- - - Несмляни, нито пулверизирани

25

20

(1)

   

0910 91 90 0

- - - Смляни или пулверизирани

25

20

(1)

   

0910 99

- - Други:

         

0910 99 10 0

- - - Семена от сминдух

25

25

(1)

   
 

- - - Други:

         

0910 99 91 0

- - - - Несмляни, нито пулверизирани

25

20

(1)

   

0910 99 99 0

- - - - Смляни или пулверизирани

25

20

(1)

   

  1. Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 на ПМС № 289/2001 г.