РАЗДЕЛ II

ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

 

ЗАБЕЛЕЖКА.

1. В настоящия раздел, изразът "агломерирани под формата на гранули", означава продуктите, представени под формата на цилиндри, топчета и други, агломерирани чрез обикновено пресоване или чрез прибавка на свързващо вещество в съотношение, непревишаващо 3 % тегловно.

 

ГЛАВА 6

ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. С изключение на втората част на № 0601, настоящата глава включва само обикновено доставяните от градинарите, пепиниеристите или цветарите продукти за разсад или украса. От тази глава са изключени картофите, градинския лук и чесъна и другите продукти от глава 7.

2. Букетите, кошниците, венците и подобните артикули се приравняват към цветята или храстите от №№ 0603 или 0604, като не се вземат предвид приспособленията от други видове материали. Обаче тези позиции не включват колажите и подобните малки платна от № 9701.

 

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

0601

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, различни от корените от № 1212:

         

0601 10

- Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой:

         

0601 10 10 0

- - Зюмбюли

10

6.5

(1)

pce

 

0601 10 20 0

- - Нарциси

10

6.5

(1)

pce

 

0601 10 30 0

- - Лалета

10

6.5

(1)

pce

 

0601 10 40 0

- - Гладиоли

10

6.5

(1)

pce

 

0601 10 90 0

- - Други

10

6.5

(1)

   

0601 20

- Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория:

         

0601 20 10 0

- - Разсад, растения и корени от цикория

7

5

(1)

   

0601 20 30 0

- - Орхидеи, зюмбюли, нарциси и лалета

7

6.4

(1)

   

0601 20 90 0

- - Други

7

6.4

(1)

   

0602

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел:

         

0602 10

- Издънки, невкоренени и калеми:

         

0602 10 10 0

- - От лоза

10

6.5

(1)

pce

 

0602 10 90 0

- - Други

10

6.5

(1)

pce

 

0602 20

- Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация плодове, присадени или неприсадени:

         

0602 20 10 0

- - Лозови пръчки, присадени (ашладисани) или вкоренени

10

6.5

(1)

pce

 

0602 20 90 0

- - Други

10

8.3

(1)

pce

 

0602 30 00 0

- Рододендрони и азалии, присадени или неприсадени

10

8.3

(1)

pce

 

0602 40

- Рози, присадени или неприсадени:

         

0602 40 10 0

- - Неприсадени

10

8.3

(1)

pce

 

0602 40 90 0

- - Присадени

10

8.3

(1)

pce

 

0602 90

- Други:

         

0602 90 10 0

- - Гъбен мицел

10

8.3

(1)

   

0602 90 20 0

- - Ананасови растения

10

6.5

(1)

   

0602 90 30 0

- - Зеленчукови и ягодови растения

10

8.3

(1)

   
 

- - Други:

         
 

- - - Полски растения:

         
 

- - - - Дървета, храсти и дръвчета:

         

0602 90 41 0

- - - - - Горски

10

8.3

(1)

   
 

- - - - - Други:

         

0602 90 45 0

- - - - - - Вкоренени издънки и млади растения

10

6.5

(1)

   

0602 90 49 0

- - - - - - Други

10

8.3

(1)

   
 

- - - - Други полски растения:

         

0602 90 51 0

- - - - - Многогодишни растения

10

8.3

(1)

   

0602 90 59 0

- - - - - Други

10

8.3

(1)

   
 

- - - Стайни растения:

         

0602 90 70 0

- - - - Вкоренени издънки и млади растения, с изключение на кактусите

10

6.5

(1)

   
 

- - - - Други:

         

0602 90 91 0

- - - - - Цветни растения с пъпки или с цветове, с изключение на кактусите

10

6.5

(1)

   

0602 90 99 0

- - - - - Други

10

6.5

(1)

   

0603

Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин:

         

0603 10

- Свежи:

         

0603 10 10

- - Рози:

         

0603 10 10 1

- - - В периода от 1 юни до 31 октомври

55

35

 

pce

 

0603 10 10 9

- - - В периода от 1 ноември до 31 май

55

20

 

pce

 

0603 10 20

- - Карамфили:

         

0603 10 20 1

- - - В периода от 1 юни до 31 октомври

55

35

 

pce

 

0603 10 20 9

- - - В периода от 1 ноември до 31 май

55

20

 

pce

 

0603 10 30

- - Орхидеи:

         

0603 10 30 1

- - - В периода от 1 юни до 31 октомври

55

35

 

pce

 

0603 10 30 9

- - - В периода от 1 ноември до 31 май

55

20

 

pce

 

0603 10 40

- - Гладиоли:

         

0603 10 40 1

- - - В периода от 1 юни до 31 октомври

55

35

 

pce

 

0603 10 40 9

- - - В периода от 1 ноември до 31 май

55

20

 

pce

 

0603 10 50

- - Хризантеми:

         

0603 10 50 1

- - - В периода от 1 юни до 31 октомври

55

35

 

pce

 

0603 10 50 9

- - - В периода от 1 ноември до 31 май

55

20

 

pce

 

0603 10 80

- - Други:

         

0603 10 80 1

- - - В периода от 1 юни до 31 октомври

55

35

     

0603 10 80 9

- - - В периода от 1 ноември до 31 май

55

20

     

0603 90 00 0

- Други

55

20

     

0604

Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни пъпки, треви, мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин:

         

0604 10

- Мъхове и лишеи:

         

0604 10 10 0

- - Eленови лишеи

40

10

     

0604 10 90 0

- - Други

40

10

     
 

- Други:

         

0604 91

- - Свежи:

         
 

- - - Коледни елхи:

         

0604 91 21 0

- - - - Нормандска ела (смърч) [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] и благородна ела (смърч) (Abies procera Rehd.)

40

10

 

pce

 

0604 91 29 0

- - - - Други

40

10

 

pce

 
 

- - - Клони от иглолистни дървета:

         

0604 91 41 0

- - - - Нормандска ела (смърч) [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] и благородна ела (смърч) (Abies procera Rehd.)

40

10

     

0604 91 49 0

- - - - Други

40

10

     

0604 91 90 0

- - - Други

40

10

     

0604 99

- - Други:

         

0604 99 10 0

- - - Само сушени

40

10

     

0604 99 90 0

- - - Други

40

10.9

     

(1) Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 на ПМС № 289/2001 г.