Централноевропейско споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА)

  ЦЕФТА е многостранно споразумение за създаване на зона за свободна търговия чрез постепенно премахване на митата за индустриални стоки, либерализиране на търговията със селскостопански продукти и свободна конкуренция на територията на страните – членки.

  От 1 май 2007 год. страните по ЦЕФТА споразумението са: Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Молдова, Черна гора, Сърбия и Косово.

  Старите членове са: България, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Тяхното членство в ЦЕФТА приключи с присъединяването им към ЕС.

  Контакти:

   Международни организации, БТПП
   Тел.: .(02) 811 74 97
   Факс: (02) 987 32 09
   E-mail: intorg@bcci.bg

 

     членове на ЦЕФТА
     членове на ЕС

 


30 юли 2008 г.