Участие на международно ниво. Международната организация на работодателите (МОР)