Основатели:
Членове на организацията при основаването й:
Българска търговско-промишлена палата     Българска стопанска камара
  Президент: Божидар Божинов
  Главен секретар: Цветан Симеонов
   1058 София
   ул. Искър, 9
   тел.: (02) 8117 400
   факс: (02) 987 32 09
   E-mail: bcci@bcci.bg
   Web-site: www.bcci.bg
   
  Президент: Божидар Данев
Съюз за стопанска инициатива     БСЧП "Възраждане"
  Президент: Борислав Борисов
   
  Президент: Ваня Тодорова