«БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване» ЕООД

  Предлага:
  • Консултации по стопанската дейност:
   • предоставяне на бизнес информация;
   • изготвяне на икономически профил на фирми;
   • обслужване на фирмите при осъществяване на търговска дейност;
   • стандартизация и системи за управление на качеството;
   • планиране, развитие и управление на персонала;
   • патенти, търговски марки и защита на индустриалната собственост;
   • приложение и изисквания на търговски и митнически режим;
   • оценка на активи и цели предприятия
  • Консултации по правни въпроси :
   • регистрация на дружества;
   • изготвяне на търговски и специфични договори;
   • спорове от нарушени договорни отношения.
  • Консултации по проекти за финансиране:
   • изготвяне на проектни предложения за финансиране;
   • разработване на бизнес планове и проекти;
   • подготовка на тръжни и конкурсни документи;
   • предоставяне на информация по финансови и застрахователни въпроси, франчайзинга и рисковия капитал.
  • Консултации по маркетингови проучвания:
   • вътрешен и международен пазар;
   • изготвяне на анализи и стратегии за развитие;
   • информация за състоянието на отделен сектор, отрасъл или регион, стокови пазари и цени.
  • Консултации по данъчни въпроси
  • Попълване/изготвяне на търговски документи
  • Преводачески услуги:
   • преводи на фирмени и частни документи на повече от 20 езика;
   • заверка на документи пред държавни и обществени ведомства и институции;
   • легализация на документи в Консулските отдели при чуждестранни мисии в страната.
  • Обучение:
   • организиране на семинари и курсове за разширяване и усъвършенстване на квалификацията на лицата;
   • усвояване на компетентности за професионално развитие

За контакти:
г-жа Маргарита Дамянова
тел.: (02) 8117 477
факс: (02) 987 32 09
e-mail: M.Damyanova@bcci.bg