Клубен съвет на БАТИС
(Българо-американски търговско икономически съвет към БТПП)

Веселин Вълчев
председател
Тел.: (088) 831 56 56
e-mail: imca@omega.bg
Евгений Янков
зам. председател
Техникон груп ООД
София
тел.(02) 9602 101
факс: (02) 9602 135
GSM: (088) 833 63 91
е-mail: eyankov@technecongroup.com
Константин Главанаков,
зам. председател
Токуда Болница Сървисис
тел.: (02) 403 42 27
e-mail: patentag@yahoo.com
Вера Ахундова
зам. председател
Рила Стил
София 1463
бул. “Витоша” 128
тел.:(02) 851 93 69, 851 03 79, (088) 841 67 70
е-mail: akhundov@itp.bg
Членове:
Янита Тончева
Модус Консулт
1142 София
бул. “Хр. Смирненски”
тел.: (02) 963 47 37, 963 47 00, 989 82 10
факс: (02) 963 48 78
е-mail: modus@netbg.com
Петър Атанасов "Розбио България" ЕООД
тел.: (02) 981 72 95, GSM: (088) 894 10 14
факс: (02) 987 20 05
e-mail: axa@intech.bg
Виктор Илиев Изпълнителен директор, “Рила импортекспорт" ООД
Тел.: (02) 855 01 26, (088) 887 80 18
Факс: (02) 955 9032
e-mail: rilaie@bg400.bg
Мария Пищалова Гъби-Кармен ЕООД
GSM: (088) 852 77 71
e-mail: marpi@abv.bg
  АДИС ЕООД
ул. Велико Търново, 27
София 1504
Тел.: ( 02) 948 75 49
Факс: ( 02) 943 44 27
мобилен: (088) 217 77 45
е-mail: adis@adis.bg
Владимир Пантелеев

България ВИП Травел”
ул. Драган Цанков, 36
WTC - INTERPRED
1057 София, България
Тел.: (02) 969 3131
Факс: (02) 969 3141
e-mail:office@bgviptravel.com

Николай Николов Антарес ООД
Шумен
Тел: (054) 800 399
Факс: (054) 800 401
e-mail: export@antares.bg
Секретар на БАТИС:
Миглена Койчева
секретар
тел.: (02) 8117 444
Факс: (02) 987 32 09
e-mail: batec@bcci.bg
Партньор
Българо-aмериканска търговска палата
1427 North Wilcox Avenue
Hollywood, CA 90028-8123
Tel: (323) 962-2414  
Fax: (323) 962-2010
www.bulgarianamericanchamber.org
Bulgarian American Business Center
(U.S. office)

3754 Center Way, Fairfax, VA 22033-2601
Tel. 703-385-9889 or 703-475-3821
Fax. 703-385-9839
Email: BABCenter@gmail.com

Bulgarian American Business Center
(European office)

1, Bulgaria Square
National Palace of Culture
Adm. Bldg., fl.14
1414 Sofia, Bulgaria
Tel: (+359 2) 952-6267 or (+359 2) 952-0690
Email: BABCenter@gmail.com

Задължения на членовете на УС на БАТИС по направления

За повече информация: E-mail: batec@bcci.bg