Програми и търгове в Косово  

Европейската агенция за възстановяване със седалище в Прищина, Косово, обявява възможности за участие в програми и търгове, свързани с възстановяване на Косово. Право на участие заедно с фирми от Европейския съюз, имат и страните кандидатки за членство в съюза, между които и Р. България.

Информация за условията за участие в предстоящи проекти и търгове може да се получи от следната интернет страница:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm

За кореспонденция с Агенцията в Прищина фирмите могат да използват следния адрес:

Друга актуална информация за Програмата на Европейската агенция за възстановяване на Косово може да се намери на следните интернет адреси:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/intro/index.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/docs/index.htm

Back