БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
50 години от възстановяването на Арбитражния съд при БТПП през 1953 г.
и
107 години арбитражна дейност в системата на БТПП

12 септември 2003 г.
Хотел "Шератон", София
Back   HOME 17 юли 2003 г.