Членове:

АСОЦИАЦИЯ НА БАЛКАНСКИТЕ ПАЛАТИ

(A B C)


Асоциацията на Балканските палати е основана по инициатива на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) през септември 1994 г.

Нейната основна задача е да съдейства на фирмите от страните членки в развитието на техните двустанни и многостранни връзки и да спомага за либерализацията на търговията на Балканите чрез конкретни предложения към правителствата.

Асоциацията се ръководи от Президент, избиран за едногодишен срок на ротационен принцип, и подпомаган от Секретариат и Работни групи. 

Анализ на страните от АВС (таблица) Анализ на икономиките на страните от АВС
Стокообмен между България и балканските страни България и балканските страни

abc2.gif (16198 bytes)

РЪКОВОДСТВО НА ABC

2020 Председател на Външнотърговската палата на Босна и Херцеговина
г-н Виекослав Вукович
2019 Председател на Съюза на търговско-промишлените палати на Албания
г-жа Инес Мушостепа
2018 Председател на Съюза на търговските палати и стокови борси на Турция
г-н Рифат Хисарчиклиоглу
2017 Председател на Сръбската ТПП
г-н Марко Чадеж
2016 Председател на Румънската ТПП
г-н Михай Дарабан
2015 Председател на Стопанската палата на Македония
г-н Бранко Азески
2014 Председател на Съюза на гръцките търговско-промишлени палати
г-н Константинос Михалос
2013 Председател на Стопанската палата на Черна гора
г-н Велимир Милюшкович
2012 Председател на Кипърската търговско-промишлена палата
г-н Фидиас Пилидес
2011 Председател на Българската търговско-промишлена палата
г-н Цветан Симеонов
2010 Председател на Външнотърговската палата на Босна и Херцеговина
г-н Веселин Поляшевич
2009 Председател на Съюза на търговско-промишлените палати на Албания
г-н Илир Жила
2008 Председател на Съюза на турските ТПП
г-н Рифат Хисарчиклиоглу
2007 Председател на Румънската ТПП
г-н Драгос Сулеану
2006 Председател на Стопанската палата на Македония
г-н Бранко Азески
2005 Председател на Съюза на гръцките търговско-промишлени палати,
г-н Джордж Касиматис
2004 Председател на Българската ТПП,
г-н Божидар Божинов
2003 Председател на Сръбската ТПП,
г-н Радослав Веселинович
2002 Председател на Съюза на търговско-промишлените палати на Албания,
г-н Луан Брегаси
2001 Председател на КТПП,
г-н Василис Ролоджис
2000 Председател на Съюза на търговско- промишлените палати, морските палати и стоковите борси на Турция,
г-н Фюат Мирас
1999 Председател на CCIR Букурещ,
г-н Георге Кожухару
1998 Председател на ECM,
г-н Душан Петрески
1997 Председател на UHCC,
г-н Андреас Кириазис
1996 Председател на БТПП,
г-н Божидар Божинов
1995 Председател на ЮТПП,
проф. д-р Михайло Милоевич

Page prepared for ABC by BCCI. Mail us to bcci@bcci.bg