АНАЛИЗ НА СТРАНИТЕ ОТ АВС

  Албания Восна и Херцеговина България Кипър Гърция Македония Румъния Сърбия и Монтенегро Турция
Столица Тирана Сараево София Никозия Атина Скопие Букурещ Белград Анкара
Площ общо: 28,748 кв.км
вода: 1,350 кв.км суша: 27,398 кв.км
общо: 51,129 кв.км
вода: 0 кв.км

суша: 51,129 кв.км

общоl: 110,910 кв.км
вода: 360 кв.км
суша: 110,550 кв.км
общо: 9,250 кв.км (от които 3,355 кв.км – Турска Кипърска територия)
вода: 10 кв.км
суша: 9,240 кв.км
общо: 131,940 кв.км
вода: 1,140 кв.км

суша: 130,800 кв.км

общо: 25,333 км.км
вода: 477 кв.км

суша: 24,856 кв.км

общо: 237,500 кв.км

вода: 7,160 кв.км

суша: 230,340 кв.км

общо: 102,350 кв.км

вода: 214 кв.км

суша: 102,136 кв.км

общо: 780,580 кв.км

вода: 9,820 кв.км

суша: 770,760 кв.км

Граници общо: 720 км

гранични страни: Гърция 282 км, Македония 151 км, Сърбия и Черна гора 287 км

общо: 1,459 км

гранични страни: Хърватска 932 км, Сърбия и Черна гора 527 км

общо: 1,808 км
гранични страни: Гърция 494 км, Македония 148 км, Румъния 608 км, Сърбия и Черна гора 318 км, Турция 240 км
0 км общо: 1,228 км
гранични страни: Албания 282 км, България 494 км, Турция 206 км, Македония 246 км
общо: 766 км
гранични страни: Албания 151 км, България 148 км, Гърция 246 км, Сърбия и Черна гора 221 км
общо: 2,508 км
гранични страни: България 608 км, Унгария 443 км, Молдова 450 км, Сърбия и Черна гора 476 км, Украйна (север) 362 км, Украйна (изток) 169 км
общо: 2,246 км
гранични страни: Албания 287 км, Босна и Херцеговина 527 км, България 318 км, Хърватска (север) 241 км, Хърватска (юг) 25 км, Унгария 151 км, Македония 221 км, Румъния 476 км
общо: 2,648 км
гранични страни: Армения 268 км, Азербайджан 9 км, България 240 км, Грузия 252 км, Гърция 206 км, Иран 499 км, Ирак 352 км, Сирия 822 км
Брегова ивица 362 км 20 км 345 км 648 км 13,676 км 0 км 225 км 199 км 7,200 км
Използване на земята Обработваема земя: 21.09%
постоянни насаждения: 4.45%
други: 74.46% (1998)
Обработваема земя: 9.8%
постоянни насаждения: 2.94%
други: 87.26% (1998)
Обработваема земя: 39%
постоянни насаждения: 1.8%
други: 59.2% (1998)
Обработваема земя:

10.61%
постоянни насаждения: 4.65%
други: 84.74% (1998)

Обработваема земя: 22.12%
постоянни насаждения: 8.47%
други: 69.41% (1998)
Обработваема земя: 23.59%
постоянни насаждения: 1.85%
други: 74.56% (1998)
Обработваема земя: 40.57%
постоянни насаждения: 2.4%
други: 57.03% (1998)
Обработваема земя: 36.34%
постоянни насаждения: 3.44%
други: 60.22% (1998)
Обработваема земя: 34.53%
постоянни насаждения: 3.36%
други: 62.11% (1998)
Административно разделение 12 окръга Две главни административни района и една международно наблюдавана територия 8 региона и гр.София 6 области 51 префектури и 1 автономен регион 123 общини 41 окръга 2 републики и 2 автономни провинции 81 провинции
Население 3,582,205 (Юли 2003) 3,989,018 (Юли 2003) 7,537,929 (Юли 2003) 771,657 (Юли 2003) 10,665,989 (Юли 2003) 2,063,122 22,271,839 (юли 2003) 10,655,774 68,109,469 (Юли 2003)
  Албания Восна и Херцеговина България Кипър Гърция Македония Румъния Сърбия и Монтенегро Турция
                   
Етнически групи Албанци 95%, Гърци 3%, други 2% (власи, цигани, сърби и българи) (1989)
Сърби 37.1%, Босненци 48%,

Хървати 14.3%, други 0.6% (2000)

Българи 83.6%, Турци 9.5%, Роми 4.6%, други 2.3% (вкл. македонци, арменци, татари и др.) (1998)

 

 

 

 

Гърци 85.2%, Турци 11.6%, други 3.2% (2000) Гърци 98%, други 2% Македонци 64.2%, Албанци 25.2%, Турци 3.8%, Роми 2.7%, Сърби 1.8%, други 2.3% (1994) Румънци 89.5%, Унгарци 6.6%, Роми 2.5%, Украинци 0.3%, Немци 0.3%, Руснаци 0.2%, Турци 0.2%, други 0.4% (2002) Сърби 62.6%, Албанци 16.5%, Черногорци 5%, Унгарци 3.3%, други 12.6% (1991) Турци 80%, Кюрди 20% (2000)
Прираст на населението 1.03% (2003) 0.48% (2003) -1.09% (2003) 0.56% (2003) 0.19% (2003) 0.4% (2003) -0.21% (2003) 0.07% (2003) 1.16% (2003)
Религии Мюсюлмани 70%, православни християни 20%, римски католици

10%

Мюсюлмани 40%, православни християни 31%, римски католици 15%, протестанти

4%, други 10%

православни християни 84%, Мюсюлмани 12%, римски католици 1.7%, евреи 0.1%,

протестанти, грегорианци и др. 2.3%

православни християни 78%, Мюсюлмани 18%, марони,

арменци апостолици и др. 4%

православни християни 98%, Мюсюлмани 1.3%, други 0.7% православни християни 67%, Мюсюлмани 30%, други 3% Източно православни християни 87%, протестанти 6.8%,

Католици 5.6%, други (главно мюсюлмани)

0.4%, други 0.2% (2002)

Източно православни 65%, мюсюлмани 19%, римски католици 4%, протестанти 1%, други 11% Мюсюлмани 99.8% (главно суни), други 0.2% (главно християни и евреи)
Миграция -1.39 мигрант(и)/1,000 население (2003) 0.32 мигрант(и)1,000 население (2003) -4.58 мигрант(и)/1,000 население (2003) 0.43 мигрант(и)/1,000 население (2003) 1.96 мигрант(и)/1,000 население (2003) -1.46 мигрант(и)/1,000 население (2003) -0.6 мигрант(и)/1,000 население (2003) -1.38 мигрант(и)/1,000 население (2003) 0 мигрант(и)/1,000 население (2003)
  Албания Восна и Херцеговина България Кипър Гърция Македония Румъния Сърбия и Монтенегро Турция
                   
Държавно управление Демократична република Федерална демократична република Парламентарна демокрация република Парламентарна република Парламентарна демокрация република република Републиканска парламентарна демокрация
Конституция Приета от обществен референдум на 28.11.1998 г. Дейтънското споразумение, подписано на 14.12.1995г.,

Включва нова конституция, която е в сила в момента, забележка – всяка от областите има своя конституция

Приета на 12.07.1991г. Приета на 16.08.1960г. Приета на 11.07.1975г., променена март 1986 и април 2001 Приета на 17.11.1991г., в сила от 20.11.1991г. Приета на 08.12.1991г. Приета на 04.02.2003г. Приета на 07.11.1982г.
  Албания Восна и Херцеговина България Кипър Гърция Македония Румъния Сърбия и Монтенегро Турция
                   
Държавен глава Президент на Републиката

Алфред Мойсиу

Президент Драган Чович Президент Георги Парванов Президент Тасос Папдополус Президент Констандинос (Костис) Стефанополус Президент Борис Трайковски Президент Ион Илиеску Президент Светозар Марович Президент Ахмет Некдет Сезер
БВП

Покупателен паритет

$15.69 млрд. (2002) $7.3 млрд. (2002) $49.23 млрд. (2002) Гръцка част: $9.4 млрд. Турска част: - $787 млн. (2002) $203.3 млрд.

(2002)

$10.57 млрд. (2002) $169.3 млрд. (2002) $23.15 млрд. (2002) $489.7 млрд. (2002)
Растеж на БВПe 7.3% (2002) 2.3% (2002) 4.8% (2002) Гръцка част: 1.7% (2001); Турска част: 2.6% (2002) 4% (2002) 0.7% (2002) 4.9% (2002) 4% (2002) 7.8% (2002)
БВП на глава от населението покупателен паритет $4,400 (2002) $1,900 (2002) $6,500 (2002) Гръцка част: $15,000 (2001); Турска част: $6,000 (2002) $19,100 (2002) $5,100 (2002) $7,600 (2002) $2,200 (2002) $7,300 (2002)
Структура на БВП Селско стопанство: 49%
промишленост: 27%
услуги: 24% (2002)
Селско стопанство: 13%
промишленост:

40.9%
услуги: 46.1% (2001 est.)

Селско стопанство: 14%
промишленост: 28%
услуги: 58% (2002)
Гръцка част:

Селско стопанство 4.6%; промишленост 19.9%; услуги 19.9%
Турска част: Селско стопанство 75.5%; промишленост 20.7%; услуги 71% (2001)

Селско стопанство: 8.1%
промишленост: 22.3%
услуги: 69.3% (2002 est.)
Селско стопанство: 11%
промишленост: 31%
услуги: 58% (2001 est.)
Селско стопанство: 15%
промишленост: 35%
услуги: 50% (2001)
Селско стопанство: 26%
промишленост: 36%
услуги: 38% (2001 est.)
Селско стопанство: 12.9%
промишленост: 30.4%
услуги: 56.7% (2001)
Безработица 17% официално; но може да достига 30% (2001) 40% (2002) 18% (2002) Гръцка част:

3.3%; Турска част: 5.6% (2002)

10.3% (2002) 37% (2002) 8.3% (2002) 32% (2002) 10.8% (2002)
Инфлация 6% (2002) 3.5% (2002) 5.9% (2002) Гръцка част: 2.8% (2001); Турска част: 24.5% (2002) 3.6% (2002) 1.1% (2002) 22.5% (2002) 19% (2002) 45.2% (2002)
Бюджет                  
Приходи $697 млн. $1.9 млрд. $4.666 млрд. Гръцка част - $4.4 млрд., Труска част - $231.3 мил. (2002) $45 млрд. $1.13 млрд. $11.7 млрд. $3.9 млрд. $42.4 млрд.
Разходи $1.5 млрд., вкл. капитални разходи $368 млн. (2002) $2.2 млрд., вкл. капитални разходи $NA (1999) $4.593 млрд.

(2002)

$3.7 млрд., Гръцка част

- $539 млн., вкл. капитални разходи $539 млн., Турска част $432.8 млн., вкл. капитални разходи NA (2003)

$47.6 млрд., вкл. капитални разходи $NA (1998) $1.02 млрд., вкл. капитални разходи $NA (2001) $12.4 млрд., вкл. капитални разходи $NA (1999) $4.3 млрд., вкл. капитални разходи $NA (2001) $69.1 млрд., вкл. капитални разходи $NA (2001)
Платежен баланс -$803 млн. -$300 млн. +$73 млн.   -$2.6 млрд. +$110 млн. -$700 млн. -$400 млн. -$ 26.7 млрд.
Износ $340 млн. f.o.b. (2002) $1.15 млрд. f.o.b. (2002) $5.3 млрд. f.o.b. (2002) Гръцка част: $1.03 млрд. f.o.b. Турска част: $46 млн. f.o.b. (2002) $12.6 млрд. f.o.b. (2002) $1.1 млрд. f.o.b. (2002) $13.7 млрд. f.o.b. (2002) $2.4 млрд. f.o.b. (2002) $35.1 млрд. f.o.b. (2002)
  Албания Восна и Херцеговина България Кипър Гърция Македония Румъния Сърбия и Монтенегро Турция
                   
Структура на износа по стоки Текстилни изделия и обувки, асфалт, метали и метални руди, суров петрол, зеленчуци, плодове, тютюн Метали, облекла, дървени изделия Облекла, обувки, желязо и стомана, машини и съоръжения, горива Гръцка част: цитрусови плодове, картофи, фармацевтични продукти, цимент, облекла, цигари

Турска част: цитрусови плодове, картофи, текстил и текстилни изделия

Храни и напитки, продукти на леката промишленост, петролни продукти, химикали, текстил Храни и напитки, тютюн, продукти на леката промишленост, желязо и стомана Текстил, обувки, метали и метални продукти, машини и оборудване, минерали и горива Продукти на леката промишленост, живи животни и суровини Облекла, хранителни продукти, текстил, метални изделия, транспортни съоръжения
Партньори в износа Италия 76.6%, Германия 5.6%, Гърция 2.7% (2002) Италия 31.6%, Хърватска 18%,

Германия 12.9%, Австрия 10.1%, Словения 6.9%, Гърция 4.3% (2002

Италия15.5% Германия 9.6%, Турция 9.4%, Гърция 9.2%, Франция

5.3%, САЩ

4.8% (2002)

Великобритания 28.2%, Гърция 7%, ОАЕ 5.3%, Франция 5.2% (2002) Германия

10.4%, Италия

8.5%, Великобритания 6.3%, България 5.4%, Великобритания 5.3%, Кипър 4.7% (2002)

Германия

19.2%, Италия

9.2%, Великобритания 6.7%, Хърватска .5%, Гърция 4.6% (2002)

Италия 24.4%, Германия 5.5%, Франция 7.7%, Великобритания 5.4%,

САЩ 5%, Турция 4.4% (2002)

Италия 32%, Германия 19.5%,

Гърция 7%, Австрия 6.1%, Франция 4.6% (2002)

Германия 16.6%,

САЩ 9.2%, Великобритания 8.5%,

Италия 6.4%, Франция 6% (2002)

Внос $1.5 млрд. f.o.b. (2002) $2.8 млрд. f.o.b. (2002) $6.9 млрд. f.o.b. (2002) Гръцка част: $3.9 млрд. f.o.b.; Турска част: $301 млн. f.o.b. (2002) $31.4 млрд. f.o.b. (2002) $1.9 млрд. f.o.b. (2002) $16.7 млрд. f.o.b. (2002) $6.3 млрд. f.o.b. (2002) $50.8 млрд. c.i.f. (2002)
Структура на вноса Машини и съоръжения, хранителни продукти, текстил, химикали Машини и съоръжения, химикали, горива, хранителни продукти Горива, минерали, суровини, машини и съоръжения, метали и руди, химикали и пластмаси, храни, текстил, Гръцка част: потребителски стоки, петрол и лубриканти, полуобработени стоки, машини, транспортни съоръжения

Турска част: храни, минерали, химикали, машини

Машини, транспортни съоръжения, горива, химикали Машини и съоръжения, химикали, горива, хранителни продукти Машини и съоръжения, горива, минерали, химикали, текстил и текстилни продукти Машини и траспортни съоръжения, горива и лубриканти, стоки на леката промишленост, химикали, храни и живи животни, суровини Машини, химикали, полу преработени стоки, горива, транспортни съоръжения
Партньори във вноса Италия 39.4%, Гърция 24.5%, Турция 6%, Германия 5% (2002) Хърватска 23.7%, Словения 14.8%, Германия 14%, Италия 13.1%, Унгария 8%, Австрия 7.7% (2002) Русия 14.6%, Германия 14.4%, Италия 11.4%, Гърция 6.1%,

Франция 5.7%, Турция 5% (2002)

Русия 17.9%, Гърция 7.4%, Германия

6.7%, Франция 6.6%,

Великобритания 6.6%, Италия

6.6%, Южна Корая 5.7%, Япония 5.3% (2002)

Германия 12.2%, Италия 11.5%, Русия 7.4%, Южна Корея 6%, Франция 5.7%, Холандия 5.6%,

САЩ 4.7%, Белгия 4.3%, Великобритания 4.1% (2002)

Гърция 19.4%, Германия 14.4%, България 7.5%, Словения 6.9%, Италия 6.9%, Турция 5.9%, Украйна 5%, Австрия 4.1% (2002) Италия 20.2%, Германия 18.1%, Франция 6.6%, Русия 5.6%, Австрия 4.9%, Унгария 4.1% (2002) Германия 19.4%, Италия 18%, Австрия 8.5%, Словения 5.6%, Гърция 4.4%, Франция 4.3%, България 4.2%, Румъния 4.1% (2002) Германия 13.7%, Италия 8.1%, Русия 7.6%, САЩ 6%, Франция 5.9%, Великобритания 4.8%, Швейцария 4.1% (2002)
Търговски баланс -$1.16 млрд. -$1.65 млрд. -$1.6 млрд.   -$18.8 млрд. -$0.8 млрд. -$3 млрд. -$3.9 млрд. -$15.7 млрд.
Външен дълг $784 млн. (2000) $2.8 млрд. (2001) $9 615 млрд. Гръцка част: $8 блрд.; Турска част: $NA (2002) $63.4 млрд. (2002) $1.3 млрд. (2001) $13.7 млрд. (2002) $9.2 млн. (2001) $118.3 млрд. (2001)
  Албания Восна и Херцеговина България Кипър Гърция Македония Румъния Сърбия и Монтенегро Турция
                   
Валута лек (ALL) марка (BAM) лев (BGN) Гръцка част: кипърска лира (CYP); Турска част: турска лира (TRL) евро (EUR) Македонски денар (MKD) лея (ROL) нов югославски динар (YUM); забележка- в Черна гора е валидно и еврото, в Косово – евро и югославски динар (2002) Турска лира (TRL)
Членство в международни организации CEI

BSEC

WTO

CEI CEFTA

CEI

BSEC

WTO

EU

WTO

EU

NATO

BSEC

WTO

CEI CEI

BSEC

CEFTA

WTO

CEI NATO

BSEC

WTO

Членство на търговска палата/съюз в международни организации ABSZ

SECI

CCEI

SECI

CCEI

Eurochambres

CCI

ABSZ

SECI

CCEI

FIATA

ICC

ASCAME

WTCA

WASME

Eurochambres

SECI

ABSZ

ICC

SECI

ICC

CCEI

FIATA

Eurochambers

ICC

ABSZ

SECI

CCEI

 

Eurochambers

SECI

ICC

SECCI

Eurochambers

ICC

SECI

ABSZ

Железопътни линии 447 км 1,021 км (795 км еликтрифицирани) 4,294 км 0 км 2,571 км (764 км електрифицирани) 699 км 11,385 км (3,888 км електрифицирани) 4,059 км 8,607 км
Пътища общо: 18,000 км
твърда настилка: 5,400 км (2000)
общо: 21,846 км
твърда настилка: 11,424 kм (1999)
общо: 37,286 км
твърда настилка: 35,049 км (вкл. 324 км магистрали)
(2000)
общо: 13,491 км
Гръцка част: 11,141 км; Турска част: 2,350 км (2000/1996)
твърда настилка: Гръцка част: 6,428 км; Турска част: 1,370 км
общо: 117,000 км
твърда настилка: 107,406 км (вкл. 470 км магистрали)
(1999)
общо: 8,684 км
твърда настилка: 5,540 км (вкл. 133 км магистрали)
(1999)
общо: 198,603 км
твърда настилка: 98,308 км (вкл. 113 км магистрали)
(2000)
общо: 49,805 км
твърда настилка: 31,029 км (вкл. 560 км магистрали)
(2000)
общо: 385,960 км
твърда настилка: 131,226 км (вкл. 1,749 км магистрали)
(1999)
Летища 12 (2002) 32 (2002) 216 (2002) 16 (2002) 79 (2002) 18 (2002) 65 (2002) 45 (2002) 120 (2002)
Пристанища Дюрес, Саранде, Шенгжит, Влоре Плоче, Брчко, Орасие, Босански Самач, Босанска Градишка Бургас, Лом, Несебър, Русе, Варна, Видин Фамагуста, Кирения, Ларнака, Лимасол, Пафос, Василикос Александруполис, Елефсис, Ираклион (Крит), Кавала, Керкира, Чалкис, Игуменица, Лаврион, Патраи, Пиреус, Солун, Волос няма Браила, Константа, Галац, Мангалия, Сулина, Тулкеа Бар, Белград, Котор, Нови Сад, Панчево, Тиват, Зеленика Гемлик, Хопа, Искендерун, Истанбул, Измир, Кокаели (Измит), Икел (Мерсин), Самсун, Трабзон
Туристически посещения 353,000 (2001) 890.000 (2002) 3.186.000 (2002) 2.418.200 (2002) 9.221.100.000 (2000) 422.000 (2002) 4.793.722 (2002) 2.751.000 (2002) 18.307.598 (2002)
Приходи от туризъм $4.46 млн. (2001) $17 млн. (2002) $1.201 млрд. (2002) $2.019 млрд. (2002) $2.02 млрд. (2002)        

Източник: World Trade book 2003, www.cia.gov

Забележка:
ABSZ – Association of Black Sea Zone – Асоциация на Черноморската зона
ASCAME – Assembly of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry – Съюз на Средиземноморските Търговско-Промишлени палати
BSEC – Black Sea Economic Cooperation – Черноморско Икономическо Сътрудничество
CCEI – Chamber of Central European Initiative - Палата на Централната Европейска Инициатива
CEFTA – Central European Free Trade Agreement – Централно Европейско Споразумение за свободна търговия
CEI – Central European Initiative – Централна Европейска Инициатива
EU – European union – Европейски Съюз
FIATA – Federation of International Freight Forwarders Association – Федерация на Международните асоцииации на превозвачите
SECCI – South Eastern Europe Chambers of Commerce and Industry – Търговско-Промишлени палати на Югоизточна Европа
SECI – South Eastern European Initiative – Инициатива на Югоизточна Европа
NATO – North Atlantic Treaty Organization – Северно Атлантически Договор
WASME – World Association of Small and Medium Enterprises – Световна Асоциация на Малките и Средни Предприятия
WTO – World Trade Organization – Световна Търговска Организация

Back   HOME