БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

107 години арбитражна дейност в системата на БТПП
50 години от възстановяването на Арбитражния съд при БТПП

ar20030912_04.jpg (46758 bytes)

ar20030912_02.jpg (62385 bytes)

ar20030912_03.jpg (67616 bytes)

ar20030912_05.jpg (48033 bytes)

12 септември 2003

Back   HOME