bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

Содексо Пасс България

В изпълнение на сключен договор между БТПП и «Содексо Пасс България» ЕООД, дружеството издава ваучери за храна и ги предоставя на клиенти, осигурени чрез посредничеството на Палатата.

БТПП разполага и популяризира съвместната дейност чрез разпространяване на специална брошура, изготвена от «Содексо Пасс България» ЕООД, съдържаща информация за това, какво представляват ваучерите за храна; какви са данъчните облекчения при ползването им, начините на приложението им, обяснение на всички стъпки на процеса: договор, поръчка, плащане, осчетоводяване.

При проявен интерес и за допълнителна информация може да се обърнете на тел. 8117403, 8117 551, факс 9873209, е-mail: rtpp@bcci.bg; R.Spassova@bcci.bgWTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI