1058 София, ул. Искар 9
Тел.: (+359 2) 811 74 00, 987 26 31
Факс: (+359 2) 987 32 09
E-mail: bcci@bcci.bg