Начало
Мероприятия:

Тема: ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР: „ЛИПСА НА РЕАЛНА ДОСТАВКА, СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 177 ЗДДС; ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛИ/СОБСТВЕНИЦИ ПО ЧЛ. 19 ДОПК”

Дата: 29-11-2017

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата – Център за фирмено обслужване има удоволствието да Ви покани на организирания ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР: „ЛИПСА НА РЕАЛНА ДОСТАВКА, СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 177 ЗДДС; ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛИ/СОБСТВЕНИЦИ ПО ЧЛ. 19 ДОПК, който ще се състои на 29 ноември 2017 г., от 9:00 до 17:00 ч., в сградата на БТПП, ул. „Искър” 9, зала Б.

Лектор на курса е адв. Анелия Татарова, която е с дългогодишен опит в областта на данъчното право, придобити в данъчния отдел на PricewaterhouseCoopers и като ръководител на данъчната практика на едни от най-големите кантори в София. Работила е и в ДДС отдела на Baker & McKenzie, Амстердам. Представяне за нея можете да прочетете тук.

Семинарът ще обхване следните теми:

I. Солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС

хипотезите за ангажиране на отговорността и предпоставките за това, както за доставчик, така и за получател по доставки

 практика на НАП

 практика на ВАС в полза на данъкоплатеца – аргументи по отделните елементи на отговорността

 практика на ВАС срещу данъкоплатеца – аргументи по отделните елементи на отговорността.

 

II. Липса на реална доставка

Последни развития в практиката на Върховния административен съд във връзка с липсата на реална доставка:

 ролята на фактурата

 придружаващи документи

 персонална и техническа обезпеченост на доставчика

 произход на стоката

 ролята на плащането

 ролята на счетоводното отчитане

 показатели за ДДС измама

 „липса на реална доставка“ и „документална необоснованост“.

 

III. Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за 2017 г.

 

IV. Отговорност на лицата по чл. 19 ДОПК за несъбрани данъчни и осигурителни задължения на юридически лица

 обобщение на практиката на ВАС от последните две години

 разснение на фактическия състав на двете хипотези на чл. 19 ДОПК

 предпоставки за приложение на отговорността

 изменения от 01.01.2016 г. и 04.08.2017 г. – разширяване на обхвата на лицата

 носител на доказателствената тежест

 аргументи на НАП при ревизия по чл. 19 ДОПК

 

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 24 ноември 2017 г. като изпратят попълнена регистрационната форма на e-мейл: fairs@bcci.bg. Таксата за участие е 180.00 лв. /с вкл. ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и обяд. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF.

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg.

Информация
Програма
Регистрация