Начало
Мероприятия:

Тема: Семинар Нов Митнически кодекс на Евразийския икономически съюз

Дата: 20-10-2017

Организатор: БРТПП, БТПП, ТПП РФ

Анотация:
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви информира, че ще бъде домакин  на семинар на тема „Нов Митнически кодекс на Евразийския икономически съюз - нови условия за работа в сферата на външноикономическата дейност“. Събитието ще се проведе на 20 октомври 2017г. в БТПП, зала А, София, ул. „Искър“.

Лектор на семинара е Галина Баландина, ръководител на Центъра за подкрепа на външноикономическата дейност и развитието на регионите към ТПП РФ и  член на Съвета на ТПП РФ по митническа  политика. Семинарът се организира във връзка с необходимостта българският бизнес да бъде запознат с измененията в митническото законодателство на страните от Евразийския икономически съюз, влизащи в сила от 1 януари 2018г. 

Събитието се организира съвместно от Българо-руската търговско-промишлена палата /БРТПП/, БТПП и Търговско - промишлената палата на Руската Федерация /ТПП РФ/. 

 

Условията за участие са както следва:

 

Таксата участие в Семинара е в размер 100 лева без  ДДС. Таксата включва материали и кетъринг. Членовете на БТПП имат право на намаление 20 % от таксата за семинара на 20.10.

 

Участниците, регистрирали се и платили преди 10 октомври 2017, заплащат такса участие, редуцирана с 20%.  Отстъпките са с натрупване.

 

За повече информация: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, 02 8117 497.

Участие в семинара можете да потвърдите, изпращайки попълнена регистрационна форма на  електронен адрес: office@brcci.net.

 

 

Информация
Програма
Регистрация