Начало
Мероприятия:

Тема: Българо - индийски бизнес форум " Как се прави бизнес с България и Индия?"

Дата: 25-09-2017

Организатор: МСМО,EEN, БИБА

Анотация:
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви информира, че съвместно с Балканско-индийската бизнес асоциация, Посолството на България в Индия, Индийския съвет за насърчаване на износа на електроника и компютърен софтуер-ECSEPC и с подкрепата на  Enterprise Europe Network към БТПП, организират Българо-индийски бизнес форум „Как се прави бизнес с България и Индия“, който ще се проведе на 25 септември 2017 /понеделник/ от 10.00ч. в сградата на БТПП на ул.“Искър“9, ет.1, зала А.

Икономиката на Индия е седмата по големина в света по номинален БВП и третата по големина по паритет на покупателната способност. Индия е една от страните от Г-20 и член на БРИКС. Характеризира се като индустриално-аграрна страна с добре развита промишленост, автомобилна и фармацевтична индустрия, химическа индустрия, с огромни ресурси в сферата на телекомуникациите и информационните технологии и с висок научно-технически потенциал, включително в космическата и ядрената област.

Индийската делегация ще включва 26 представители на бизнеса от следните сектори: информационии технологии, здравеопазване, селско стопанство, туризъм, образование и филмова индустрия и ще посети градовете София и Пловдив.

Фирмите, които проявяват интерес за участие в бизнес форума, следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма на e-mail: m.markova@bcci.bg в срок до 18 септември 2017г. /понеделник/. Участието в събитието е безплатно. Работни езици на форума: български - английски език, осигурен е превод.

 За повече информация може да се свързвате с „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на тел.: 02 8117 494, 02 8117 489.

 

Приложение: Регистрационна форма с проекто-програма

Списък с членовете на индийската делегация

 

С уважение,

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател на УС на БТПП

Информация
Програма
Регистрация