Начало
Мероприятия:

Тема: 10 години България в ЕС – ползи и предизвикателства. Приносът в сътрудничеството със страните от ЦЕФТА

Дата: 30-05-2017

Организатор: МСМО

Анотация:
         

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 Имам удоволствието да Ви поканя на предстоящата Конференция на тема „10 години България в ЕС – ползи и предизвикателства. Приносът в сътрудничеството със страните от ЦЕФТА“, която се организира от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в сътрудничество с Партньорския проект на Асоциацията на немските търговско-икономически палати (DIHK) и ЦЕФТА „Приложение на ЦЕФТА за подпомагане на интернационализацията на икономиката на Югоизточна Европа“ и EEN България. Конференцията ще се състои на 30 май 2017 г. от 10.00 ч. в сградата на БТПП.

Събитието ще се съсредоточи върху членството на България в ЕС - предимствата и недостатъците за десетгодишния период, председателството на България - приоритети и дейности, новите перспективи и предизвикателства пред ЕС, опитът на България и приносът в развитието на регионалното сътрудничество, ЦЕФТА като база за участие в процеса на присъединяване към ЕС и др.

В рамките на събитието ще се проведе и среща на Евроклуба към БТПП. Традиционно срещите на Евроклуба са посветени на смяната на председателство на Съвета на ЕС като участие взимат дипломати, представители на бизнеса и държавните институции и журналисти - http://www.bcci.bg/bulgarian/euclub/

Заинтересованите компании и предприемачи могат да заявят своето участие в мероприятието, като в срок до 26 май 2017 г. изпратят попълнена регистрационна форма на e-мейл v.velichkov@bcci.bg или факс 987 32 09; участието е безплатно. Работни езици: български – английски език, осигурен е превод.

За повече информация – дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ на телефон 02/ 8117 497 (~421, ~489) или е-мейл m.markova@bcci.bg и v.velichkov@bcci.bg.

Приложения: 1.
Програма

                       2. Регистрационна форма

С уважение,

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател на УС на БТПП

Информация
Програма
Регистрация