Бизнес оферти


За допълнителна информация, моля свържете се с отдел ЕИИЦ: eenbcci.bg, (02) 8117 505/515/525

Търси:    Страна:

185 оферти

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Код Оферта Държава
21.02.18.01 BC Компания от Саудитска Арабия предлага контакти и дългосрочно сътрудничество с български фирми. САУДИТСКА АРАБИЯ
21.02.18.02 BC Компания от Саудитска Арабия предлага дългосрочно партньорство. САУДИТСКА АРАБИЯ
21.02.18.03 BC Компания от Саудитска Арабия, работеща в строителния сектор, търси контакти. САУДИТСКА АРАБИЯ
21.02.18.04 BC Компания от Саудитска Арабия, работеща в минния сектор, проявява дългосрочен интерес към установяване на партньорство със заинтересовани български фирми от бранша. САУДИТСКА АРАБИЯ
21.02.18.05 BC Компания от Саудитска Арабия предлага изпълнение на съвместни проекти с български фирми. САУДИТСКА АРАБИЯ
21.02.18.06 BC Компания от Чехия търси контакти с български фирми. ЧЕХИЯ
21.02.18.07 BC Компания от Полша предлага дългосрочно бизнес партньорство на български фирми. ПОЛША
13.02.18.01 BC Компания от Пакистан предлага доставка на хималайска сол. ПАКИСТАН
13.02.18.02 BC Компания от Германия търси български производител за подизпълнител. ГЕРМАНИЯ
13.02.18.03 BC АД АСЕ във връзка с процедура по започване на ликвидация на Клона в Белене предлага за реализация следното имущество: БЪЛГАРИЯ

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19