bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

Бизнес оферти


За допълнителна информация, моля свържете се с отдел ЕИИЦ: eenbcci.bg, (02) 8117 505/515/525

Търси:      Страна:      

186 оферти

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Код Оферта Държава
06.04.17.07 BC Фирма от Германия, производител на хомеопатични лекарствени продукти, търси контакти с български фирми от бранша. ГЕРМАНИЯ
20.03.17.01 BC Руската компания „Инпроект” ООД предлага сътрудничество на български фирми и научни организации в областта на морските и речните дейности. РУСИЯ
20.03.17.02 BC Германска фирма търси сътрудничество с български производители ГЕРМАНИЯ
20.03.17.03 BC Американска търговска компания от Флорида търси български производители и износители. САЩ
20.03.17.04 BC Египетска фирма търси контакт с български фирми, работещи в сектор химическа промишленост. ЕГИПЕТ
20.03.17.05 BC Компания от България търси сътрудничество за изпълнение на поръчки от други фирми със сходна на фирмата дейност. БЪЛГАРИЯ

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC