Бизнес оферти


За допълнителна информация, моля свържете се с отдел ЕИИЦ: eenbcci.bg, (02) 8117 505/515/525

Търси:    Страна:

185 оферти

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Код Оферта Държава
22.05.18.01 BC Унгарска компания предлага регулярни доставки на сурово мляко и сметана за България. УНГАРИЯ
22.05.18.02 BC Унгарска компания, производител на домашен текстил, предлага сътрудничество на български фирми. УНГАРИЯ
22.05.18.03 BC Компания от Русия търси бизнес партньори от България за дългосрочни контакти. РУСИЯ
22.05.18.04 BC Агро фирми от Татарстан предлагат сътрудничество на български компании. РУСИЯ
22.05.18.05 BC Фирма от Полша предлага иновативни решения за обучение и рехабилитация. ПОЛША
02.05.18.01 BC Унгарска компания разширява своите бизнес контакти и предлага сътрудничество на български търговци. УНГАРИЯ
02.05.18.02 BC Турска компания, производител и търговец на козметични продукти, търси контакти с български вносители. ТУРЦИЯ
02.05.18.03 BC Турска компания, специализирана в производство и износ на промишлени химикали, търси контакти със заинтересовани български фирми. ТУРЦИЯ
02.05.18.04 BC Фирма от Германия търси дългосрочно сътрудничество с български компании. ГЕРМАНИЯ
02.05.18.05 BC Компания от Египет предлага доставка на медицински изделия. ЕГИПЕТ

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19