bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

Присъединете се към иноваторите на проект MOVECO!

От 1.01.2017 г. БТПП реализира проект MOVECO по програмата за развитие на Дунавския регион в партньорство с  организации от 12 страни. Основната цел на проекта е да се разработят дейности и мерки, които да стимулират  МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“ – модел, който стимулира рециклирането на отпадъците и трансформацията им в ресурс за ново производство.

Въвеждането на модела на „кръговата икономика“ изисква прилагането на нови еко технологии,  стратегии и бизнес модели , които да допринесат за развитието на  иновативен и социално отговорен Дунавски регион.

В рамките на  изпълнението на проекта се предвижда  да се създадат различни инструменти и продукти, които да подпомогнат МСП за внедряване на иновативни практики, прилагани при „кръговата икономика“, нови бизнес модели,  виртуален пазар на „еко технологии“, виртуален изложбен център на  иновации в сектора  и др.

Присъединете се към мрежата на иноваторите, които работят по проблемите на „кръговата икономика“. Като част от мрежата, ще имате възможност за достъп до всички разработки на проекта, за  директни контакти с технологични  и изследователски центрове от всички 12 страни- партньори, както и да рекламирате български иновативни разработки, свързани с кръговата икономика.

За да станете част от мрежата на иноваторите, моля регистрирайте се като попълните он-лайн формуляра на адрес: https://goo.gl/forms/HpmjKaoDoX5097C43. Не забравяйте да натиснете  бутона „изпращане“ накрая на формуляра, за да може системата да отчете Вашия отговор.

Друга възможност за включване в мрежата,  е да попълните приложената форма в word формат и я изпратите на е-мейл: projects2@bcci.bg.

Регистрацията  в мрежата ще Ви отнеме само 3 минути. Благодаря Ви за проявения интерес!

 WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI