1058 Sofia, Iskar Strasse 9
Tel.: (+359 2) 811 74 00, 987 26 31
Fax: (+359 2) 987 32 09
E-mail: bcci@bcci.bg