Телефонен указател на БТПП

1058 София, ул. Искър, 9
Телефонна централа: (02) 8117 400, 987 26 31
Автоматична телефонна централа: (02) 8117 + вътрешен номер
факс: (02) 987 32 09

Aктуализация:09.02.2012
Име Телефони
офис в БТПП
E-mail
вътр.
директен
 
Председател
Цветан Симеонов

454, 453, 582

8117 454, 987 78 26,
987 25 28, 8117 453, 8117 582
506
simeonov@bcci.bg
Миглена Койчева 444, 453, 582 8117 444, 8117 453,
8117 582, 987 25 28
506
office@bcci.bg
Заместник - председател
Георги Стоев

626
514, 512, 600

8117 626, 987 25 77
8117 514, 8117 512, 8117 600

505

G.Stoev@bcci.bg
Членове на ИС
Секретариат тел.: 8117 514, 8117 600)

Ромео Шатев
Лъчезар Искров
Радка Стаменова
Тодор Табаков
Иван Стоименов584
584
584
584
5848117 584
8117 584
8117 584
8117 584
8117 584504
504
504
504
504
r.shatev@bcci.bg

l.iskrov@bcci.bg
r.stamenova@bcci.bg
t.tabakov@bcci.bg
i.stoimenov@bcci.bg

Главен секретар
ВАСИЛ ТОДОРОВ

457

8117 457
509

todorov@bcci.bg
СЪВЕТНИЦИ
Валентина Зартова, юридически съветник 585 8117 585, 987 22 96
510
vzartova@bcci.bg
Беата Папазова, съветник Европейска интеграция и проекти 437 8117 437
405
b.papazova@bcci.bg
ЮРИДИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ
Юридическа дирекция      
Валентина Зартова, юридически съветник 585 8117 585, 987 22 96
510
vzartova@bcci.bg
Антон Лалов, експерт юрист 583 8117 583
510
lawyers@bcci.bg
Кристина Цанкова, експерт юрист 588 8117 588
510
k.tsankova@bcci.bg
КООРДИНАЦИЯ и КОНТРОЛ
Галина Виденова
 
Валентина Лазарова
514
 
600
8117 514, 987 06 01
 
8117 600, 987 43 90
502

502
secretariat@bcci.bg
 
oferty@bcci.bg
ДЕЛОВОДСТВО
Ина Русанова 470 8117 470
партер
clerk@bcci.bg
ДИРЕКЦИЯ "ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И ЧЛЕНСТВО"
Директор
Здравка Георгиева

476

8117 476, 987 88 84

306

Z.Georgieva@bcci.bg
Търговски регистър    
 
 
Регистрация в ТР 462 8117 462
партер
 
Членство в БТПП 476,
551
8117 476, 8117 551
202
Z.Georgieva@bcci.bg
Регистрация на ТП на чуждестранни лица 550
476
551
8117 550
8117 476
8117 551
партер
306
202
Z.Georgieva@bcci.b
Заверка на документи 406 8117 406
партер
 
Карнети АТА
Росица Спасова
, гл. експерт
551 8117 551
202
atakar@bcci.bg
Диспашорско бюро 476 8117 476, 987 88 84
306
 
Мария Гочова, преводач 539 8117 539
306
translator@bcci.bg
Връзки с Регионални ТПП    
 
 
Мирослава Методиева 403 8117 403
202
rtpp@bcci.bg
Връзки с Браншови организации/съвети    
 
 
Валентина Лазарова 600 8117 600, 987 43 90
502
branch@bcci.bg
ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ"
  факс: 8117 490
 
 
Директор
Габриела Димитрова

489

8117 489

303
G.Dimitrova@bcci.bg,
abc_secretariat@bcci.bg
Калина Трендафилова, експерт 497 8117 497
303
K.Trendafilova@bcci.bg
Външно-икономическо сътрудничество    
 
 
Александър Божилов 421 8117 421
303
irelations@bcci.bg
Международни организации    
 
intorg@bcci.bg
Булпро
   
 
 
Росица Спасова 551 8117 551
202
atakar@bcci.bg
ДИРЕКЦИЯ "БИЗНЕС УСЛУГИ"
Директор
МАРГАРИТА ДАМЯНОВА

477
988 02 32, 8117 477
307
M.Damyanova@bcci.bg
Консултации    
 
 
Маргарита Дамянова 477 988 02 32, 8117 477
партер
M.Damyanova@bcci.bg
Попълване на документи    
 
 
Райна Шалваринова 420 8117 420
партер
r.shalvarinova@bcci.bg
Панаири и изложби    
 
 
Марин Мънзелов, гл. експерт
Виолета Николова

Стефка Станева
Катя Кожухарова
427
428

519
428
8117 427, 989 22 40
8117 428
тел./факс: 981 66 26
8117 519, 989 72 40
8117 428
307
308

308
308
fairs@bcci.bg
fairs@bcci.bg

fairs13@bcci.bg
fair_intertex@bcci.bg  
ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ и ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ"
Директор
Мариана Танчева

508, 413

988 34 82, 8117 508, 8117 413

204

mtancheva@bcci.bg
projects@bcci.bg
Проекти
Атанас Найденов
Любомир Данов

553
416

8117 553
8117 416

203
204

projects1@bcci.bg

bcci_projects@bcci.bg
Enterprise Europe Network (EEN)   тел./факс: 988 50 67
 
een@bcci.bg
Събина Николова, ръководител
Елеонора Карнаса, експерт
Цветина Андреева, младши експерт
505
417
515
8117 505, 981 10 99
8117 417, 980 21 89
8117 515, 981 10 99
205
201
205
een_manager@bcci.bg
een_expert@bcci.bg
een_info@bcci.bg
Информационен център по електронна търговия    
 
 
  406 8117 406   ecic_sign@bcci.bg
Икономически анализи и политика    
 
 
Александър Димитров, експерт икономист
Олга Чугунска, експерт икономист
Ташо Ташев, експерт икономист
Стефан Костадинов, организатор
401
411
401
556
8117 401
8117 411
8117 401
8117 556
203
203
203
203
ikontr@bcci.bg
ikan@bcci.bg
tashev@bcci.bg
projects2@bcci.bg
САМОСТОЯТЕЛНИ ОТДЕЛИ
Връзки с обществеността    
 
 

Васил Чобанов, ПР
Електронни и печатни издания
  Виолета Гуевска, гл. експерт "Издания"
Библиотека
  Марина Попова
Наталия Тошкова, стажант
Михаела Цветанова, стажант

445

520

493
616
616

8117 445

8117 520

8117 493
8117 616
8117 616

405

310

310
405
405

pr@bcci.bg

tr_catal@bcci.bg

libr@bcci.bg
pr_assistant@bcci.bg
pr_assistant@bcci.bg

Компютърни системи    
 
 
Иванка Иванова, гл. експерт
Александър Тошков
Димитър Русев
456
506
501
981 16 32, 8117 456
8117 506, 980 89 70
8117 501
304
302
304
vania@bcci.bg
cis-1@bcci.bg
web@bcci.bg
Счетоводство    
 
 
Гл. счетоводител - Людмила Илиева
Мариана Стоичкова
Емилия Бояджиева
Лилия Шопова
Магдалена Караиванова

Каса
  Димитринка Георгиева
  Бисерка Георгиева
565
563
562
566
569

 
482
481
8117 565
8117 563
8117 562
8117 566
8117 569

 
8117 482
8117 481
410
409
409
412
412


партер
партер
account@bcci.bg
book_keepers@bcci.bg
book_keepers@bcci.bg
book_keepers@bcci.bg
m.karaivanova@bcci.bg

 
cashiers@bcci.bg
cashiers@bcci.bg
Личен състав    
 
 
Дора Николова 564 8117 564
411
staff@bcci.bg
Протокол    
 
 
Весела Кръстева 512 8117 512
501
protokol@bcci.bg
Административно обслужване    
 
 
Петър Гутев
Трайко Кръстанов
Красимира Иванова - копирен център
факс
телефонист/централа
Охрана
517
518
529

400
404
8117 517
8117 518
8117 529
987 32 09
8117 400, 987 26 31/35
8117 404, 980 39 17
305
305
311
301
311
партер
aco@bcci.bg
АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БТПП
Председател
Силви Чернев
434 8117 434
206
acourt@bcci.bg
Секретариат на АС
Любка Василева
Вера Морева
Мадлена Радичкова
Силвия Димитрова
Аксиния Талакова
Ангелина Коцева
Полина Михова
560
561
546
558
559
545
415
8117 560, 980 98 99
8117 561
8117 546
8117 558
8117 559
8117 545
8117 415
208
207
208
208
207
208А
208А
acourt@bcci.bg
acourt@bcci.bg
acourt@bcci.bg
acourt@bcci.bg
acourt@bcci.bg
Център за медиация към АС при БТПП
  437 987 61 42, 8117 437
mediation@bcci.bg
СМЕСЕНИ ПАЛАТИ, СЪВЕТИ и КОМИТЕТИ
Българо-италианска търговска палата
Мариана Танчева

508, 413

8117 508, 8117 413, 988 34 82

204

projects@bcci.bg
Българо-израелска търговска палата
Пия Йотова

495

8117 495

409А
 
Българо-македонска търговска палата
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации"

489

8117 489

303

G.Dimitrova@bcci.bg
Българо-руска търговско-промишлена палата
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации"

489

8117 489

303

G.Dimitrova@bcci.bg
Българо-швейцарска търговско-промишлена палата
Александър Божилов


421


8117 421
303


irelations@bcci.bg
Българо-испански бизнес съвет
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации"

494

8117 494
303

bg-esp@bcci.bg, bcentre@bcci.bg
Българо-турски бизнес съвет
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации"

465

8117 465
303

bcentre@bcci.bg
Българо-американски търговско-икономически съвет (БАТИС)
Миглена Койчева

444

8117 444
404

batec@bcci.bg
Българо-японски икономически съвет (БЯИС)
ГЕОРГИ СТОЕВ
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации"

626
489

8117 626, 987 25 77
8117 489
303

G.Stoev@bcci.bg
G.Dimitrova@bcci.bg
Асоциация на българо-арабските икономически камари
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации"
  • Българо-иракски бизнес клуб
  • Българо-йорданска камара за икономическо сътрудничество
  • Българо-либийски търговско-икономически съвет
  • Българо-ливански бизнес клуб

489

8117 489

303

G.Dimitrova@bcci.bg
Българо-индийски икономически съвет
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации"

489

8117 489

303

G.Dimitrova@bcci.bg
Българо-корейски съвет за икономическо сътрудничество
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации"

489

8117 489
303

G.Dimitrova@bcci.bg
     
 
Съвет GS1 България (ЕАН България)
Председател
Цветан Симеонов

454

987 78 26, 8117 454
404

simeonov@bcci.bg
Христо Содев, изпълнителен секретар 603 8117 603, 988 31 39
408
gs1bulgaria@gs1bg.org, Christo.Sodev@gs1bg.org
Цвета Братанова, експерт 604 8117 604
403
Tzveta.Bratanova@gs1bg.org
Лейла Исмаилова, експерт 433 8117 433
412
gs1bulgaria@gs1bg.org, Leyla.Akan@gs1bg.org
Надежда Асенова, експерт 567 8117 567
412
Nadejda.Asenova@gs1bg.org
Любомир Гайдаров, експерт 570 8117 570
408
Lyubomir.Gaydarov@gs1bg.org
Национален център за професионално обучение в системата на БТПП (НЦПО)

Учебни зали
София 1000, ул. Княз Борис I, 123

Управление
София 1058, ул. Искър, 9

 

тел.: (02) 988 13 15
факс: (02) 988 13 11


8117 509

 
ncpo-ncvt@bcci.bg
Председател
Георги Стоев

626

8117 626, 987 25 77
505

G.Stoev@bcci.bg
Донка Фурнаджиева, изпълнителн директор    
 
ncpo-ncvt@bcci.bg
Димо Атанасов, "Административна дейност и обучение"    
 
ncpo-ncvt@bcci.bg
Ненка Иванова, юридически съветник    
 
ncpo-ncvt@bcci.bg
Виктория Микова, оперативен счетоводител    
 
 
Информационно издателска къща "ВЕЗНИ" ЕООД
Управител
Андон Пиперевски
  тел.: (02) 980 57 25, 980 57 92
факс: (02) 980 72 37
 

sales@comadag.com


EКСПЕРТИ на БТПП с месторабота в РЕГИОНАЛНИ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИ ПАЛАТИ
Име/Палата Телефон E-mail
Лиляна Попова
Търговско-промишлена палата - Благоевград
Благоевград 2700
ул. Т. Александров, 23, 6-ти етаж, ст. 62 - 64
тел.: (073) 88 50 17
факс: (073) 88 50 18
palata_bl@abv.bg
lilipopo@abv.bg
Гергана Станева
Бургаска търговско-промишлена палата
Бургас 8001
ул. Братя Миладинови, бл. 117
тел.: (056) 81 63 45
факс: (056) 81 01 30
tradereg_bs@abv.bg
Божил Божилов
Варненска търговско-индустриална камара
Варна 9000
бул. Приморски, 135
тел.: (052) 61 21 73
факс: (052) 61 21 46
office@vcci.bg
Петьо Кожухаров
Търговско-промишлена палата-Велико Търново
Велико Търново 5000
ул. Любен Каравелов, 42,
За корепонденция: Централна поща П.К. 33
тел.: (062) 60 50 14 vtcci@abv.bg
petyopk@gmail.com
Николай Николов
Видинска търговско-промишлена палата
Видин 3700
ул. Цар Александър ІІ, 19-21, П.К. 157
тел.: (094) 60 05 56
факс: (094) 60 05 66
vdcci@mbox.contact.bg
n.nikolov@vdcci.bg
Гергана Стоянова
Търговско-промишлена палата - Враца
Враца 3000
ул. Христо Ботев, 24, П.К. 267
тел.: (092) 66 02 71 cci-vr@online.bg
Ганка Бакалова -Христова
Габровска Търговско-промишлена палата
Габрово 5300
пл. Брянска, 30
тел.: (066) 80 31 42
тел./факс: (066) 80 41 83
bakalova@chamber-gabrovo.com
Цветомира Къркъмова
Търговско-промишлена палата - Гоце Делчев
Гоце Делчев 2900
ул. Илия Батаклиев, 5
тел./факс: (0751) 6 08 80 gdcci@bcci.bg
Герман Германов
Търговско-промишлена палата - Добрич
Добрич 9300
ул. България , 3, П.К. 182
тел.: (058) 60 14 71
факс: (058) 60 14 34
cci@dobrich.net
Йордан Игнатов
Казанлъшка Търговско-промишлена палата
Казанлък 6100
ул. Стара река, 2, Д.К. Арсенал, офис 101
тел.: (0431) 6 26 35
факс: (0431) 6 26 35
kzcci@bcci.bg
ignatov54@abv.bg
Галина Гогова
Кърджалийска Търговско-промишлена палата
Кърджали 6600
ул. Отец Паисий, 3, П.К. 266
тел./факс: (0361) 5 79 97 cci@kardjali.com,
kjlcci@bcci.bg
Анна Александрова
Кюстендилска Търговско-промишлена палата
Кюстендил 2500
ул. Цар Освободител 168, ет. 3
тел.: (078) 55 13 70
тел./факс: (078) 55 13 70
kncci@esnet.bg,
ani8101@abv.bg
Камелия Димитрова
Търговско-промишлена и земеделска палата – Ловеч
Ловеч 5500
ул. Иван Драсов, 7
тел.: (068) 60 03 67
факс: (068) 60 03 67
lchcci@el-soft.com,
lchcci@mbox.contact.bg
Светлана Костова
Търговско-промишлена палата – Монтана
Монтана 3400
ул. Христо Ботев, 70, ет. 2, П.К. 332
тел./факс: (096) 30 56 60
тел.: (088) 969 52 77
mcci@bcci.bg,
svetla1@abv.bg
Гергана Иванова
Пазарджишка Търговско-промишлена палата
Пазарджик 4400
ул. Димитър Казаков - Нерон, 4, П.К. 97
тел.: (087) 845 32 01 secretary@abv.bg
Евелина Ананиева
Пернишка Търговско-промишлена палата
Перник 2300
ул. Тунджа, 16, партер
тел.: (087) 812 34 28 ptpp@abv.bg
Даниела Пенева
Търговско-индустриална камара – Плевен
Плевен 5800
ул. Атон, 4, ет. 1, П.К. 145
тел.: (064) 80 30 03, 80 30 01, 80 30 02
факс: (064) 80 30 04
plcci_pleven@abv.bg
Мирослава Енчева-Моллова
Търговско-промишлена камара - Пловдив
Пловдив 4003
ул. Самара, 7, ет. 2, офис 6
тел.: (032) 90 89 90
факс: (032) 90 89 83
office@pcci.bg
Стойка Антонова
Регионална търговско-промишлена и земеделска камара-Разград
Разград 7200
ул. Бузлуджа, 2, Дом на техниката, ет. 5, ст. 402, 403, 406, П.К. 265
тел.: (084) 66 02 53, 66 02 49, 66 02 54
факс: (084) 66 02 49
rtpzk@mail.bg
Мари Попова
Русенска Търговско-индустриална камара
Русе 7000
бул. Фердинанд 3 A, ет. 1, П.К. 484
тел.: (082) 82 58 78
факс:(082) 82 58 73
mari@rcci.bg
Станка Лазарова
Силистренска Търговско-промишлена палата
Силистра 7500
ул. Патриарх Дамян, 5
тел./факс: (086) 82 04 98 scci@mbox.contact.bg,
stlazarova@abv.bg
Антония Ангелова
Сливенска Търговско-промишлена палата
Сливен 8801
ул. Цар Самуил, 1, П.К. 1213
тел.: (044) 62 36 01
тел.:/факс: (044) 62 37 18
slcci@bcci.bg,
veselinavasileva@mail.bg,
sliven.chamber@gmail.com
Весела Мулдавлиева
Смолянска Търговско-промишлена палата
Смолян 4700
Общински съвет, П.К. 44
тел.: (0301) 6 20 55
факс: (0301) 6 20 54
smcci@mbox.digsys.bg,
muldavlieva@abv.bg
Светослава Павлова
Търговско-промишлена палата-Стара Загора
Стара Загора 6000
ул. Г. С. Раковски, 66
тел.: (042) 62 62 97
факс: (042) 62 60 33
sstoilova@chambersz.com
Оля Иванова
Търговско-промишлена палата - Търговище
Търговище 7700
ул. Бенковски, 2, ет. 2, П.К. 120
тел.: (0601) 8 93 35
тел./факс: (0601) 6 20 08
tpp_t@tshte.net
Катя Атанасова
ХасковскаТърговско-промишлена палата
Хасково 6300
бул. Раковски, 17, партер
тел.: (038) 66 11 12
тел./факс: (038) 66 55 02
тел.: (038) 66 11 12
тел./факс: (038) 66 55 02
hcci@bcci.bg
Галя Христова
Търговско-промишлена палата – Шумен
Шумен 9700
ул. Съединение, 71, П.К. 203
тел.: (054) 80 03 60
факс: (054) 80 03 61
shcci@bcci.bg
Татяна Балъкчиева
Ямболска Търговско-промишлена палата
Ямбол 8600
ул. Раковска, 1, П.К. 291
тел.: (046) 66 29 39
факс: (046) 66 50 11
yccibg@gmail.com

 

Home