ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА:

SECURITY EXPO
Международна специализирана изложба и семинар за охрана, сигурност, безопасност
16 - 19 март 2016 г.
Интер Експо Център - София

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО - ПРОЛЕТ
Специализирано изложение за български стоки
13 - 22 май 2016 г.
ЦУМ - София
       
 

СВЕТЪТ НА ДЕТЕТО
Международна специализирана изложба за детето и неговото семейство

31 май - 4 юни 2016 г. ЦУМ - София
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО - Пловдив
Специализирано изложение за български стоки
3 - 8 май 2016 г.
гр. Пловдив
       
  НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА МЕД
Специализирано изложение за мед и пчелни продукти
25 - 28 април 2016 г.
ЦУМ - София
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО- ЕСЕН
Специализирано изложение за български стоки
9 - 22 декември 2016 г.
ЦУМ - София
       
БТПП – ЦПОПКФО ЕООД:
» Ежегодно издава:
КАЛЕНДАР НА ПАНАИРИТЕ И ИЗЛОЖБИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 

 

» Предлага под наем зала с площ 1373 кв.м, находяща се в сградата на ЦУМ - София, бул. Княгина Мария Луиза 2, Северен вход. Залата е подходяща за провеждането на търговски изложение, семинари, презентации, коктейли и други подобни мероприятия.

 

За контакти: тел.: (02) 989 72 40, 811 74 28, тел./факс: (02) 981 66 26, E-mail: fairs1@bcci.bg; fairs13@bcci.bg