ГЛАВА 14

 

МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

 

ЗАБЕЛЕЖКИ.

 

1.        От настоящата глава се изключват и се класират в Раздел ХI материалите  и влакната от растителен произход от видовете, използвани главно за производството на текстил, независимо от начина, по който са били обработени, както и материалите от растителен произход, които са претърпели специална обработка, с оглед използването им изключително като текстилни материали.

 

2.        Позиция № 1401 включва по-специално бамбука (дори нацепен, надлъжно нарязан, със заоблени краища, бланширан, обработен по начин да бъде незапалителен, полиран или оцветен), пръчките от ракита, тръстика и други подобни, сърцевината и ликото от ротанг. В тази позиция не влизат пръчките или лентите от дърво (№ 4404).

 

3.         В позиция № 1402 не е включен дървеният талаш (№ 4405).

 

4.         В позиция № 1403 не са включени главите, предназначени за четкарски артикули (№ 9603).

 

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.

мерна единица

1401

 Материали от растителен произход от видовете, използвани главно в кошничарството или за изплитане на рогозки и други подобни изделия (например бамбук, ротанг, тръстика, ракита, рафия, слами от почистени житни растения, избелени или боядисани, кори от липа):

 

 

 

 

 

1401 10 00 0

 - Бамбук

0

0

 

 

 

1401 20 00 0

 - Ротанг

0

0

 

 

 

1401 90 00 0

 - Други

0

0

 

 

 

1402 00 00 0

 Материали от растителен произход от видовете, използвани главно за пълнене (например капок, растителен пух и морска трева), дори разстлани, със или без подложки от други материали.

0

0

(1)

 

 

1403 00 00 0

 Материали от растителен произход от видовете, използвани главно за производството на  метли  или четки  (например сорго, пиасава, троскот), дори на връзки или снопове.

0

0

(1)

 

 

1404

 Продукти от  растителен произход, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

 

 

 

1404 10 00 0

 - Растителни суровини, използвани главно за боядисване или дъбене

0

0

(1)

 

 

1404 20 00 0

 - Памучен линтер

0

0

(1)

 

 

1404 90 00 0

 - Други

40

5

(1)

 

 

 

(1)           Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж чл. 12, ал. 2 и Приложение № 4 на ПМС №289/2001 г.