Повишете знанията си за интернет заплахи чрез игра


V-AlertПотопете се в света на кибер измамите и научете нещо повече, играейки в он-лайн обучителната платформа създадена по проект "V-Alert"!

Участвайте в симулационни игри, свързани с фишинг заплахи ("зарибяване"), кражба на лични данни, работа със социални мрежи и създаване на непробиваеми пароли.

Платформата е разработена по програма "Учене през целия живот" с участието на Българската търговско-промишлена палата.