bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БТПП, София и ГРЪЦКАТА АРБИТРАЖНА АСОЦИАЦИЯ, Атина

20.05.1987 г.

"Всички спорове възникнали от този договор, включително тези, свързани с валидността, тълкуването или прекратяване на договора ще бъдат изключително и напълно уреждани чрез арбитраж в страната на ответника в съответствие с Правилата на УНСИТРАЛ от Арбитражен трибунал (съд), образуван и ръководен в съответствие с чл. 2 и 3 на Споразумението за сътрудничество в областта на арбитража, сключено между БТПП и Гръцката арбитражна асоциация.

Страните могат да обсъдят прибавянето на:

  1. Броят на арбитрите ще бъде.......(един или трима)
  2. Приложим закон ще бъде........
  3. За арбитражните процедури ще бъде използуван...... език


WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC