bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БТПП, София и ФИНЛАНДСКАТА ЦЕНТРАЛНА ТЪРГОВСКА КАМАРА

19.05.1986 г.

"Спорове, възникващи от или във връзка с договора, няма да бъдат предмет на юрисдикцията на общите съдилища, а ще бъдат уреждани чрез арбитраж.

Във връзка с арбитража ще се прилага следната процедура:

  • когато продавачът е физическо или юридическо лице от Република Финландия, спорът ще се урежда от арбитраж в Република Финландия, като се прилага Правилникът на арбитражния комитет на Централната търговска камара на Финландия;
  • Когато продавачът е българска външнотърговска организация, спорът ще се урежда от арбитраж, който ще се провежда в арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, в съответствие с неговия правилник.

Насрещен иск или възражение за прихващане, основани на същия договор, както и първоначалният иск ще бъдат уреждани от същия арбитражен съд, в който се разглежда първоначалният иск.

Арбитражното решение ще бъде окончателно и задължително за страните.

За отношенията между страните, които не са уредени или са непълно уредени в договора, ще се прилага материалното право на страната на продавача."WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC