bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БТПП, София, АМЕРИКАНСКАТА АРБИТРАЖНА АСОЦИАЦИЯ, Ню Йорк И АВСТРИЙСКАТА ФЕДЕРАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА, Виена

22.10.1985 г.

"Всеки спор, разногласие или претенция, възникнали от или отнасящи се до този договор, неговото нарушение, прекратяване или валидност, ще се уреждат чрез арбитраж съгласно "Факултативната арбитражна клауза за използуване в договорите за търговия между България и САЩ - 1985 г." (изготвена от Българската търговско-промишлена палата и Американската арбитражна асоциация.)WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC