bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БТПП, София, и АВСТРИЙСКАТА ФЕДЕРАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА, Виена

23.04.1982 г.

"Всички спорове, които биха могли да възникнат от настоящия договор или във връзка с него, включително споровете относно действителността, тълкуването или прекратяването на тези договори, ще бъдат разрешавани изключително от Арбитражен съд.

Ищецът има правото на избор между:

    а) Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, ако се касае до ответник - българско външнотърговско предприятие, респективно Арбитражния съд при Федералната стопанска камара в Австрия, ако се касае до ответник - австрийско предприятие, или
    б) Арбитраж ad hoc според Правилника за арбитраж на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации или Правилника за Арбитраж на Комисията по международно търговско право /УНСИТРАЛ/ в страната на ответника.

В този случай като назначаващ орган по смисъла на избрания от ищеца Правилник на арбитражния съд действува компетентният орган на посочения в буква "а" на този член арбитражен съд в страната на ответника.

Ответникът може да предяви насрещни искове, произтичащи от същия договор, пред арбитражния съд, който ищецът е избрал съобразно буква "а" или"б".

Всички арбитражни решения, постановени съгласно настоящата арбитражна клауза, са окончателни и задължителни за страните"

Краткият текст на тази арбитражна клауза гласи:
"Всички спорове, които биха могли да възникнат от настоящия договор или във връзка с него, включително спорове относно действителността тълкуването или прекратяването на този договор, ще бъдат разрешавани от арбитражен съд, съобразно чл. 1 от Споразумението между Българската търговско-промишлена палата и Федералната стопанска камара на Австрия в областта на търговския арбитраж."WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI