bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БТПП, София и ФЕДЕРАЦИЯТА НА ИНДИЙСКИТЕ ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНИ КАМАРИ, Ню-Делхи

27.10.1976 г.

"Всички спорове или искове, които могат да възникнат от или във връзка с настоящия договор, ще се разрешават по арбитражен път, съгласно споразумението, сключено между Палатата и Федерацията като съответно се изключва подсъдността на обикновените съдилища.

Ако ответникът по такъв спор е българско външнотърговско предприятие или организация, делото ще се разгледа от Външнотърговската арбитражна комисия при Търговската палата - София, съгласно Правилника и процедурата на същата.

Ако ответникът по такъв спор е индийско физическо или юридическо лице, делото ще се разгледа от Арбитражния съд на Федерацията на Индийските търговско-индустриални камари - Ню Делхи съгласно Правилника и процедурата на същия.

Решенията на съответните арбитражи ще бъдат окончателни и задължителни за двете страни."WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC