bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ АС ПРИ БТПП, София и МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖНЕ СЪД ПРИ ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, Москва

01.12.1998 г.

"Всички спорове или разногласия, които могат да възникнат от настоящия договор или във връзка с него, подлежат, с изключение на подсъдността на общите съдилища, на решаване по арбитражен път.

Ако ответникът по такъв спор или разногласие е българско физическо или юридическо лице, то арбитражното дирене ще се осъществява в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съгласно неговия Правилник.

Ако ответникът по такъв спор или разногласие е руско физическо или юридическо лице, то арбитражното дирене ще се осъществява в Международния търговски арбитражен съд при Търговско-промишлената палата на Руската Федерация съгласно неговия Правилник.

Решението на арбитража, постановено съгласно настоящата арбитражна клауза, ще бъде окончателно и задължително за двете страни."WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC