bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БТПП, СОФИЯ И РУМЪНСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, БУКУРЕЩ

30.06.1995 г.

"Всички спорове, които могат да възникнат между страните по повод на или във връзка с този договор, ще се разрешават окончателно от арбитража при Търговската палата в страната на ответника в съответствие с Правилника на тази арбитражна институция."WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI