bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

Споразумение за сътрудничество в областта на търговския арбитраж между Българската търговско-промишлена палата и Стопанската палата на Република Македония

25.05.1994 г.

„Всички спорове, които биха възникнали между страните по този договор, включително споровете относно неговата  действителност, изпълнение и прекратяване, ако не могат да бъдат уредени чрез преговори между страните по договора, се разрешават от арбитраж в държавата на ответника съобразно  Правилника за арбитраж на УНСИТРАЛ,  като назначаващ орган е  Председателят на Арбитражния съд при БТПП, ако мястото на арбитража е в  Република България, респ. Председателят на Арбитражния съд при Стопанската палата на Република Македония, ако мястото на арбитража е в Република Македония, като се спазва  Правилникът за арбитраж  ad hoc, подпомаган от Арбитражния съд  при БТПП или Правилникът за арбитраж  ad hoc,  подпомаган от Арбитражния съд при Стопанската палата на Македония, приети съответно от БТПП и от Стопанската палата на Македония.“WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC