bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БТПП, София и КОРЕЙСКАТА ТЪРГОВСКА АРБИТРАЖНА КОЛЕГИЯ, Сеул

21.06.1991 г.

"Всички спорове, противоречия и различия, които могат да възникнат между страните от, във връзка с или отнасящи се до този договор ще се уреждат окончателно от арбитраж. Мястото на арбитража ще бъде в страната, в която е мястото на стопанска дейност на ответника. Когато ответник е българско физическо или юридическо лице, арбитражът ще се проведе пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно неговия правилник. Когато ответник е корейско физическо или юридическо лице, арбитражът ще се проведе пред Корейската търговска арбитражна колегия съобразно нейните правила за търговски арбитраж. Постановеното решение ще бъде окончателно и задължително за страните.WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI