bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

Обща информация

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес - средите.

Българската търговско-промишлена палата и 28-те Регионални търговско -промишлени палати/камари са обединени в Единна система на българските търговско-промишлени палати, в която членуват около 53 000 търговци, сдружения и др.

град брой членове
София град и София област 21 854
Благоевград 1 656
Бургас 1 896
Варна 2 217
Велико Търново 1 736
Видин 283
Враца 640
Габрово 1 243
Гоце Делчев 194
Добрич 1 118
Казанлък 350
Кърджали 1 414
Кюстендил 61
Ловеч 311
Монтана 278
град брой членове
Пазарджик 1 211
Перник 376
Плевен 476
Пловдив 5 408
Разград 115
Русе 1 158
Силистра 545
Сливен 735
Смолян 416
Стара Загора 1 653
Търговище 508
Хасково 2 746
Шумен 898
Ямбол 652

Към БТПП е създаден и функционира Съвет на Браншовите организации. Той е Учреден е на 14 януари 1999 г. Основните цели на Съвета и на дейността му са насочени към подпомагане на диалога между държавните институции и бизнеса и води до балансиране на интересите на браншовите организации по основните проблеми, свързани със създаването на благоприятен климат за развитие на българския бизнес. В него членуват 104 браншови организации.

Дял на членовете на БТПП в Брутния вътрешен продукт на страната 2013 г. %
Наети лица по трудов договор в страната хил. 1 614.264 100
Наети лица по трудов договор от фирмите членове на БТПП хил. 733.862 45.46
Брутен вътрешен продукт на страната общо млн.лв. 78 115 100
Брутен вътрешен продукт на членовете на БТПП млн.лв. 39 448.08 50.5
       
Източник: НСИ, БТПП

GDP_bg1

Дял на членовете на БТПП в износа на страната 2013 г. %
Наети лица по трудов договор в страната хил. 1 614.264 100
Наети лица по трудов договор от фирмите членове на БТПП хил. 733.862 45.46
Износ на стоки и услуги на страната общо млн.лв. 54 856 100
Износ на членовете на БТПП млн.лв. 39 452.44 71.92
       
Източник: НСИ, БТПП

EXPORT_bg1


Данни за 2013 г. (актуализирани август 2014 г.)WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI